Mededelingen & nieuws (25 januari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 25 januari 2023.

Beste parochianen,

Dinsdag 24 januari vierde de kerk de feestdag van de H. Franciscus van Sales (François de Sales). Geboren in een adellijke familie, in 1567, kreeg hij veel ruimte om te studeren en werd hem een lieve (en rijke) vrouw aangeboden! Echter, hij wilde priester worden. Franciscus wérd priester, en later ook bisschop van Genève, in de tijd van de Reformatie. Hij mocht niet in zijn eigen bisschopsstad komen, laat staan wonen. Hij liet veel preken en geschriften na. Zijn meest bekende boek was de Introduction á la Vie Devote (Inleiding tot het Devote Leven). Samen met de heilige Frances de Chantal stichtte hij de vrouwelijke Orde van Maria Visitatie (Visitandinnen). Hij overleed in 1622 te Lyon.

Communicatie — In 1923 riep paus Pius XI Franciscus van Sales uit tot de patroon van de schrijvers. Sindsdien wordt hij ook vereerd als beschermer van de katholieke pers en van de journalisten. De paus heeft zijn feestdag vanaf 1986 Wereldcommunicatiedag genoemd en publiceert ieder jaar daar een beschouwing over. Ook dit jaar. Het is de moeite waard om deze boodschap voor jou en voor u te ontvouwen, omdat communicatie een belangrijk item is in ons moderne leven.

Spreken van het hart — In zijn boodschap spreekt de paus over het ‘spreken van het hart’. Naast het luisteren is het vooral het spreken van het hart dat ons beweegt tot open en gastvrije communicatie. Communiceren met elkaar betekent ook dat wij elkaars vreugden en angsten begrijpen, de hoop en het lijden van onze medemensen. Daarbij is het belangrijk dat je van jouw medemens houdt om dit te kunnen waarnemen.

Waarheid — Wij allen zijn geroepen de waarheid in ons leven te zoeken en te doen. Jezus is voor ons christenen de Weg, de Waarheid en het Leven. Dan kunnen woorden soms erg duidelijk zijn. En telkens zijn wij daarbij geroepen om ‘onze tong te behoeden voor het kwaad’ (Psalm 34,14). Geen kwade woorden spreken, maar mooie en liefdevolle woorden, die dienen om het juiste op te bouwen en die een voordeel mogen zijn voor onze medemensen. (Ef. 4:29)

Tegengif — Soms kan een lief woord of een aardig gebaar meer doen dan harde, koude en zakelijke woorden. Samen een pizza eten of een glas wijn drinken (wel een goede wijn!) kan meer bereiken dan een woordenstroom aan verwijten of harde taal. Vriendelijkheid is geen etiquette, maar een tegengif tegen wreedheid, zegt paus Franciscus. Neem de tijd om even na te denken, elkaar in de ogen te kijken en te leren zien wat er in de ander omgaat!!

Zachtmoedig — Franciscus van Sales werd geprezen om zijn zachtmoedige houding. Hij was bisschop in een moeilijke tijd, gekenmerkt door grote verschillen met de aanhangers van Calvijn. Zijn menselijkheid en vooral zijn bereidheid om geduldig te luisteren naar zijn medemensen, ook zijn tegenstanders, maakten hem tot een bijzonder mens. Een buitengewone getuige van Gods barmhartige liefde, schrijft Paus Franciscus. Dat kunnen wij allemaal goed gebruiken in onze kerk!! Luisteren zonder vooroordelen. Dat kunnen wij natuurlijk niet vanuit onszelf, maar wel met de kracht van de Heilige Geest. Niet schelden, maar praten; niet slaan, maar omhelzen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 4E ZONDAG DOOR HET JAAR

29 januari 2013 – 4e zondag door het jaar (A): Sef. 2,3; 3,12-13 – 1 Kor. 1,26-31 – Mt. 5,1-12a


Op zaterdag 28 januari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 29 januari, is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 29 januari is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Martin Berg, Bertus Oostdam.

Parochiekern De Goede Herder: Uit dankbaarheid voor een goede uitslag. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: pater Frans van der Poel O.F.M., Theo Rotteveel, Agnes Overlee-Vlasveld. — Voor Theo Rump, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Vader, moeder en Martien Hendriks, Toon en Mien Hockx, Wim de Groot, Clary Klein Schiphorst, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Riet van- Rijn van de Sande, Kees luk, Gerard Put, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Otto Havik (jaargetijde), Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 2 februari is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Corrie Boin. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 11.1.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: januari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KAARSEN VOOR OEKRAÏNE

Mirjam Bruines is sinds april 2022 als vrijwilliger betrokken bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zoeterwoude-Dorp. Zij heeft een verzoek aan de parochianen van de Goede-Herderkerk. “Een van de vluchtelingen verzamelt kaarsen om deze op te sturen naar haar familie in Oekraïne. Haar familie deelt de kaarsen ook weer verder uit aan buren. Zoals u weet is de situatie in Oekraine heel nijpend en zijn de kaarsen hard nodig. Zou hier in de kerk aandacht aan gegeven kunnen worden?”

Onze parochiekern ondersteunt van harte dit initiatief. Dus als u wil bijdragen aan deze actie, neem dan kaarsen mee naar de kerk. U kunt ze deponeren in een plastic krat met opschrift ‘Kaarsen voor Oekraïne”, die in de corridor staat opgesteld. Geef licht in de duisternis van Oekraïne!

Pastoraatgroep en beheercommissie De Goede Herder


AFSCHEIDSVIERING PATER FRANS VAN DER POEL O.F.M. (28 JANUARI)

Zoals vorige week gemeld, is pater Frans van der Poel O.F.M. op 14 januari in Brazilië overleden. Op zijn eigen verzoek is Frans van der Poel begraven in zijn geliefde stad Aracuai. Maar met zijn geboorteplaats Zoeterwoude heeft hij altijd warme betrekkingen onderhouden. En via de jaarlijkse missieveiling hebben vele Zoeterwoudenaren zijn missiewerk in Brazilië ruimhartig ondersteund.

Frans van der Poel wordt herdacht in een afscheidsviering die plaats zal vinden op zaterdag 28 januari in de Goede-Herderkerk. Aanvang: 11:00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten en herinneringen ophalen in het atrium van de kerk.

De website van missieveiling-zoeterwoude.nl publiceerde nog in oktober 2022 een uitgebreide beschrijving van het missiewerk van Frans van der Poel in Brazilië. Lees meer