Mededelingen & nieuws (8 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 8 februari 2023.

Beste parochianen,

Van 5 tot 12 februari vindt de continentale fase van de Synode over synodaliteit plaats in Praag. In ieder continent wordt het verslag besproken. De voorzitters van de bisschoppenconferenties werden uitgenodigd om met een delegatie naar Praag te komen. Vanuit de Nederlandse kerkprovincie zal de fysieke delegatie bestaan uit mgr. dr. J.H.J. van den Hende, mw. prof. dr. M.C.H. van Dijk-Groeneboer, mw. drs. L.H.A. van Oordt en pater dr. R.J.A. Steenvoorde OP. Daarnaast zijn er mensen gevraagd (ook een student van Vronesteyn) om online mee te doen. Centraal staan de ervaringen die men herkent in het document voor de continentale fase, wat belangrijke vragen en kwesties zijn voor de Kerk in het eigen werelddeel, wat de belangrijke onderwerpen zouden zijn om te bespreken tijdens de Synodevergadering in oktober 2023.

Overweging — Thomas Halik  hoogleraar aan de Karelsuniversiteit in Praag en een toonaangevende katholieke denker en auteur hield een overweging aan het begin van de vergadering. Hij zei: ‘Synodaliteit is de weg naar een meer mature vorm van christen zijn. En daarmee bedoel ik: meer open, meer oecumenisch, flexibeler, gevoeliger voor de tekenen van de tijd. In die zin is het een spiritueel proces. Het is niet van de baan met enkele hervormingen om de kerk aan te passen aan de tijdgeest. Wel gaat het erom dat we in onze eigen tijd de stem van God beter gaan herkennen’. Na zijn verrijzenis verscheen Jezus Christus als een vreemdeling aan zijn leerlingen. Zelfs zijn nabije vrienden herkenden hem niet: Maria Magdalena, Thomas, de Emmaüsgangers. Het is dus niet zo gek dat wij hem ook niet zo makkelijk herkennen. Waaraan herkennen ze hem? Aan zijn wonden. Ik zou zeggen: ga op zoek naar zijn wonden, naar de wonden en de gewonden van deze wereld. Als we dat niet doen, hebben we geen recht om samen met Thomas uit te roepen: ‘Mijn Heer! Mijn God!’

De Kesel — De Belgische kardinaal nam ook het woord. Hij gaf ook zijn visie op de uitdagingen die de hedendaagse samenleving aan de kerk stelt. We hebben veel te bieden, maar we hebben ook veel te ontvangen van deze geseculariseerde wereld.” Het beeld van de kerk verandert. We mogen niet denken dat alleen de kerk iets aan de wereld te zeggen heeft, maar de wereld heeft ons ook iets te zeggen. Versta de tekenen van de tijd. Als wij dat niet doen, zei de kardinaal, worden we irrelevant.

Nederlandse inzending — De Nederlandse bijdrage werd uitgesproken door mevrouw prof. dr. Monique van Dijk.  Zij verwoordde het belang van het luisteren, bijzonder naar de geluiden van mensen die niet altijd worden gehoord: de armen, de gescheiden mensen, de hertrouwden, de gemarginaliseerden of degenen die zich verlaten of niet welkom voelen. Daarbij zei ze, dat twee prioriteiten zonder twijfel belangrijk zijn: de participatie van leken en vooral vrouwen op alle niveaus in de kerk en anderzijds het verlangen naar een meer inclusieve en gastvrije kerk. Maar ook de vorming is van groot belang, meer kennis over geloof en evangelisatie.

Slot — Momenteel worden er gewerkt aan een eindrapport, dat morgen, donderdag wordt besproken. Daarna zullen de bisschoppen onderling er nog over spreken en een begeleidend schrijven eraan toevoegen. Wij kunnen ons al bezinnen op de verschillende bijdragen, zodat ons eigen synodaal proces geen vertraging kent.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 6E ZONDAG DOOR HET JAAR

8 februari 2023 – 6e zondag door het jaar (A): Sir. 15,15-20 – 1 Kor. 2,6-10 – Mt. 5,17-37 of 20-22a.27-28.33-34a.37


Op zaterdag 11 februari vind in de Goede-Herderkerk een gemeenschappelijk ziekenzalving plaats. De viering begint om 14:30 uur. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva.

Op zaterdag 11 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 12 februari, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Ad van der Helm voorgaat. Gezinsviering met presentatie van de Eerste-Communicanten. Met medewerking van het Prinsenkoor ‘The Old Princes in Harmony’ uit Stompwijk. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Westhof-Van Hoorn, Wim van Veen en overleden familie, Arie de Jong  Annie de Jong-van Leuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Joop Wisse, pater Frans van der Poel O.F.M., Agnes Overlee-Vlasveld. — (Zaterdag 11 februari:) Voor Truus de Boer-van Wieringen, Theo Rump. — (Zondag 12 februari:) Voor Jari Savenije, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst, pastoor Jan Schlatmann, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Cecil van Bohemen, Jeanette van der Voort, Arie Bos.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Gijs Veldhuyzen, Anthon van der Haar.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Kom je op zondag 12 februari ook naar de Goede Herderkerk? De kinderen die in mei hun Eerste Communie zullen doen, stellen zich dan voor. Ook zal er gezongen worden door een koor van Oud-Prinsen uit Stompwijk! Het onderwerp van de viering is: Sorry moet je ‘doen’ (niet alleen zeggen)! Voorganger is Pastor van der Helm en voor de kleinsten is er crèche. We zien u / jullie graag om 9:30 uur in de Goede Herderkerk! Tot dan! — Mariëlla Oerlemans

Woensdag 15 februari is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 12.2.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


OVERLEDEN: JOOP WISSE

Op zondag 5 februari is overleden de heer Johannes Dominicus Maria Wisse, in de leeftijd van 85 jaar. Als begaafd organist was Joop Wisse kind aan huis in veel Leidse kerken. Hij heeft vele jaren het dames- en herenkoor van de Menswordingskerk in Leiderdorp begeleid en zong er mee in het gregoriaans koor.

De uitvaartdienst voor Joop Wisse wordt gehouden op zaterdag 11 februari in de Goede-Herderkerk. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur. De teraardebestelling zal om 12:30 uur plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp. Plaats van samenzijn: Uitvaartcentrum Monuta Soek.


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM PETRUS EN PAULUS

Er is weer een nieuwe aflevering verschenen van Rondom Petrus en Paulus (nr. 4, februari/maart 2023), het nummer voorafgaand aan de vastentijd (die op woensdag 22 februari begin).

Gedrukte exemplaren liggen sinds afgelopen weekeinde achterin de kerken van onze parochie. Maar nu ook hier beschikbaar in een digitale versie (pdf)!