Mededelingen & nieuws (15 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 15 februari 2023.

Beste parochianen,

Op 14 februari vierde de kerk de feestdag van twee christelijke monniken: Cyrillis en Methodius, geboren in Thessaloniki. Beiden hebben zij zich ingezet voor de verspreiding van het christelijk geloof en een rol gespeeld in de geschiedenis van Europa. Cyrillis werd geboren als Constantijn. Na zijn studie filosofie vertrok hij naar Moravië om daar het evangelie te verkondigen. Methodius werd tot bisschop gewijd en vertrok als pauselijk gezant naar Pannonië (Hongarije). Zij evangeliseerden dus in Oost Europa.

Franciscus — Paus Franciscus waarschuwde (profetisch) ooit in Straatsburg de Europese politici voor een oud en zielloos Europa, dat zijn zelfvertrouwen verliest en betekenisloos dreigt worden. Hij maande ook aan tot een meer onderlinge verbondenheid tussen de mensen. Europa moet zijn wortels en zin zien te herontdekken. Daarbij mag de christelijke bijdrage niet als bedreiging worden ervaren, omdat zij de maatschappelijk solidariteit juist kan versterken.

Stem — Ook zei hij dat de opvang van vluchteling een belangrijke uitdaging voor Europa is. Nog te veel situaties zijn er waarin mensen als objecten worden behandelend en dreigen afgedankt te worden, omdat ze te zwak, ziek of te oud zijn. De oproep van de paus is als een stem van God. Eenieder van ons is uitgedaagd om de stem van God, overeenkomstig onze roeping volledig lief te hebben, te respecteren, ook voor politici in hun verantwoordelijkheid voor het landsbelang en het belang in Europa.

Roeping — Iedere roeping is een initiatief van God. Daarbij past altijd een zekere terughoudendheid. Echter door geloof, de hoop en de liefde van de ouders, maar ook van de kerkgemeenschap kan een roeping geboren worden, gekoesterd en opbloeien. Net zoals een jonge wijn die moet rijpen, zo ook een roeping tot het moment dat iemand kan zeggen: ja, hier ben ik!

Oriëntatiedag — Vronesteyn is op weg naar de Oriëntatiedag. De dag waarop kandidaten die een roeping ervaren zich kunnen melden voor informatie, gesprek en kennismaking. Dit jaar is de dag gepland op zondag 19 maart a.s. We hebben nog enige weken te gaan. Echter het zou mooi zijn als wij op weg naar deze Oriëntatiedag biddend doorbrengen. Vandaar het gebed om roepingen hieronder vermeld. Bid u mee?

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

Gebed om roepingen

God, wij danken U voor de heilige Willibrord,
patroon van ons land, en voor alle geloofsverkondigers
die in onze Lage Landen uw liefde bekend gemaakt hebben
.

Wij bidden U:
geef ons nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U hun geluk vinden
en hart hebben voor wie U nog niet kent,
die de schoonheid en de kracht van het Evangelie
laten ervaren aan mensen die aarzelen
of zij wel kunnen geloven;
die ondanks tegenslagen en vijandschap,
waarmee zij geconfronteerd worden,
vol goede moed Christus blijven verkondigen.

Beziel onze geloofsgemeenschappen met het verlangen
te getuigen van Christus en zijn liefde
en roep ook onder ons mensen,
om hun leven in dienst te stellen van uw Evangelie
als religieus, of als diaken of priester.

Wij beseffen dat ons geloof soms maar klein is,
daarom bidden wij U:
versterk in ons de hoop op uw Rijk van vrede;
open onze ogen voor Christus, onze broeder en Verlosser:
woon in ons hart, opdat wij groeien in barmhartigheid en liefde
en maak ons tot getuigen van U.
Door Christus onze Heer. Amen.


SCHRIFTLEZINGEN: 7E ZONDAG DOOR HET JAAR

15 februari 2023 – 7e zondag door het jaar (A): Lev. 19,1-2.17-18 – 1 Kor. 3,16-23 – Mt. 5,38-48


Op zaterdag 18 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 19 februari, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 19 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel Broeders voorgaat. Met medewerking van het Met medewerking van het Oud Prinsen Koorparochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.

Op zondag 19 februari is er kinderkerk in de Dorpskerk te Zoeterwoude. Aanvang 12:00 uur. (zie ook poster hieronder)


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Antoon de Wit. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Joop Wisse, pater Frans van der Poel O.F.M., Agnes Overlee-Vlasveld. — Voor Jan Straathof, Simon Honselaar, Thom en Anneke van Rooijen, Paula Lucas-Wellens, Anton Houdijk, Bep Lovink-Ouwerkerk, overleden familie Bruines-Kortekaas, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst, Vader, moeder en Ans van der Hulst, Siem Heemskerk, Theo Rump, Wim Kalkers, Ria Tacx, Nel Bruines-Overmeer, Lina en Frits Labordus.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees Overdevest, Jet Overdevest, Louis Soonius, Gerard Pijnaker, Riet Pijnaker-Knijnenburg, familie Cors van de Bosch, Jan Hubert Frauenfelder, Arie en Rika van Santen Verhagen, Elisabeth-Maria-Lelieveld van Veen, Antoon Lelieveld, Riet Lelieveld, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, , Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Gijs Veldhuyzen, Anthon van der Haar, Piet Berbee.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 22 februari (Aswoensdag) is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 12.2.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


KINDERKERK