Mededelingen & nieuws (8 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, donderdag 9 maart 2023.

Beste parochianen,

Wie wel eens in Lourdes is geweest, kent de sterke stroming van de Gave, de rivier die dwars door Lourdes loopt, langs de grot. De plek waar Bernadette Soubirous de verschijningen heeft gezien van de Maagd Maria. De Gave kent een sterke stroming, zo sterk dat je meegesleurd wordt als je in de Gave zou vallen. Een collega van mij zei altijd bij de grot: ’Beste mensen, gooi al je zorgen in de Gave!!’ Een prachtige metafoor om bevrijd te worden van alles wat jou bezig houdt!

Stromende water — Mij fascineert het stromende water, omdat het doet denken aan de eeuwigheid, zoals de branding van de zee een eeuwige beweging is. Het stromende water van een rivier doet mij denken aan de eeuwig durende beweging, die onze schepping gaande houdt. De schepping is niet een eenmalig gebeuren in het verleden geweest, maar een voortdurende beweging van God uit naar zijn schepping, die ondanks alles nog steeds door Hem bemind wordt. Staande op de kant, vraag ik me af of ik in mijzelf diezelfde rivier nog voel stromen, of ik die beweging nog ervaar die me verbonden houdt met God zelf. De vastentijd is een tijd om weer terug te keren tot die stroom die God je heeft geschonken, de stroom waarin God Zichzelf aan je schenkt.

Put — Aanstaande zondag horen wij het verhaal van de Samaritaanse vrouw, die met Jezus in gesprek raakt bij de oeroude put van Jacob. Zij is een aantal keren die ervaring kwijtgeraakt van het stromende water dat herinnert aan de eeuwigheid. Vijf keer om precies te zijn. Teleurstelling op teleurstelling, zoektochten die op niets uitliepen. En nog is steeds haar leven onvervuld. Midden op de dag gaat zij naar de put, of beter gezegd: op het heetst van de dag. Bang om iemand tegen te komen.

Gods liefde — Voor de mensen in de stad is zij niemand. Voor Jezus is zij iemand. Zij komt water halen. Maar sterker dan haar dorst naar water is haar dorst naar erkenning, aandacht en respect. Jezus geeft haar water voor onderweg, zij wordt door het water van Gods liefde opnieuw geboren. Op zoek naar water voor onderweg, op zoek naar levenskansen, op zoek naar welzijn en geluk, dat is elk mens.

Doop en zending — Krachtens ons doopsel mogen wij putten uit de bron van levend water dat in ons stroomt en dat water mogen wij laten stromen naar mensen om ons heen. Want ook in ons leven zoeken mensen naar erkenning, zoeken mensen naar levend water. Lopen mensen langs de kant van de weg en houden het hoofd naar beneden om maar niet gezien te worden. Gaan mensen ‘op het heetst van dag’ naar de supermarkten om maar niet gezien te worden. Houden mensen de schone schijn op om maar niet gezien te worden. Aan ons de taak en de opdracht, krachtens ons doopsel en zending, om hen wel te zien en aan te spreken.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 3E ZONDAG 40-DAGENTIJD

12 maart 2023 – 3e zondag 40-dagentijd: Ex. 17,3-7 – Rom. 5,1-2.5-8 – Joh. 4,5-42 of 5-15.19b-26.39a.40-42


Op zaterdag 11 maart is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het eigentijds koor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 12 maart is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Epskamp voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 maart is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor overleden ouders Westhof-van Hoorn, Anton de Wit, Wim van Veen en overleden familie, Ton Kocken, Arie de Jong en Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven en overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Ploon Pieterse, Joop Wisse. — Voor Pater Ton Peeters, pater Frans van der Poel O.F.M., Marie Louise Bemelmans-Videc, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Kees van Hoof, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Cecil van Bohemen, Jeanette van der Voort, Arie Bos, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Riet Knijnenburg-van Vliet, familie van Vliet-Van Wissen, familie Knijnenburg-Van der Lubbe, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Gijs Veldhuyzen, Anthon van der Haar, Piet Berbée.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 15 maart is er geen viering in de Mariakapel en ook geen koffiedrinken in de Herdershof. In verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen is het atrium die dag ingericht als stemlokaal. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 5.3.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


GEBEDSNETWERK VAN DE PAUS: MAART 2023

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus wil katholieken mobiliseren tot gebed en actie als antwoord op de uitdagingen waarmee de mensheid en de missie van de Kerk worden geconfronteerd. Deze uitdagingen worden gepresenteerd in de vorm van gebedsintenties van de paus en toevertrouwd aan de hele Kerk. De gebedsintentie voor de maand maart: voor de slachtoffers van misbruik.

Paus Franciscus: We bidden voor hen die slachtoffers zijn van misbruik door leden van de Kerk. Dat zij binnen de Kerk zelf een concreet antwoord op hun pijn en lijden mogen vinden.

Bekijk de video van de paus (via YouTube)

Beluister de meditatie over deze intentie (via biddenonderweg.org)

Lees meer over het Gebedsnetwerk van de Paus (via kerknet.be)