Mededelingen & nieuws (15 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensddag 15 maart 2023.

Beste parochianen,

Op 13 maart tien jaar geleden klonk om 20:12 uur die overbekende woorden: Habemus papam. We hebben een paus! Op het balkon verscheen de man in het wit uit het verre Argentinië. Hij veroverde de wereld met zijn eenvoudige beginzin: buona sera: goedenavond. Zijn nieuwe naam Franciscus gaf hoop aan de wereld. Het was kardinaal Hummes, die naast hem zat in het conclaaf die zei: Jorge, vergeet de armen niet!!

Toespraak — Bergoglio viel op bij zijn collega-kardinalen door zijn toespraak die hij daarvoor had gegeven. ‘Evangeliseren,’ zei hij, ‘veronderstelt dat de Kerk verlangt om buiten zichzelf te treden, naar de grenzen te gaan. Als de kerk dat niet doet, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek. Een kerk die naar zichzelf verwijst, houdt Jezus binnen zichzelf en laat Hem niet naar buiten. Op zo’n manier gaat zij onbewust geloven dat zij haar eigen licht is, dan leeft zij enkel nog maar om haar eigen kring te verheerlijken.’

Veldhospitaal — De paus kreeg een behoorlijke taak om de kerk te zuiveren: rond het seksueel misbruik, maar ook financieel en bestuurlijk moest er veel orde op zaken worden gesteld. Hij ging aan het werk en had altijd twee zaken bij zich: de eenvoud en de armoede. Weg met de dure auto’s, eenvoudige mijter en nu hij moeilijker kan lopen, een normale rolstoel zoals ieder ander! Hij beschouwde de kerk als een veldhospitaal net na een veldslag. Dan vraag je ook niet aan een zwaargewonde hoe hoog zijn cholesterol is of zijn suikerspiegel. Wonden helen en wonden verzorgen. Het belangrijkste is de Blijde Boodschap: Jezus Christus heeft jou gered!!

Verheven — Het grootste kwaad, vindt Franciscus, is het klerikalisme. Priesters, bisschoppen die zich op een voetstuk laten plaatsen. Hieruit spreekt veel macht en weinig luisteren naar de mensen. De paus heeft hieraan een gruwelijke hekel. Ikzelf vergelijk de huidige paus met Mozes, die op een teken van God op de rots slaat en er komt water uit de rots. Water dat de mensen kunnen drinken.

Vrede — Voor mij maakt deze paus de kerk toegankelijk, katholiek voor eenieder die water wil drinken, het heil voor alle mensen. Franciscus wil van ‘macht naar dienen’ en van ‘beleren naar luisteren’. Maar hij is ook de paus die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven en vraagt aan de mensen om hun zonden te belijden. Zijn knieën laten hem in de steek. Zal de paus nog lang aanblijven? Franciscus: ‘Ik bestuur de kerk met mijn hoofd, niet met mijn knieën. Zolang mijn hoofd nog goed is, blijf ik paus!’ De pers vroeg aan hem wat voor cadeau hij wilde hebben voor zijn tienjarige jubileum. ‘Vrede,’ was zijn antwoord, ‘alstublieft vrede’.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders     


SCHRIFTLEZINGEN: 4E ZONDAG 40-DAGENTIJD

19 maart 2023 – 4e zondag 40-dagentijd: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a – Ef. 5,8-14 – Joh. 9,1-41 of 1.6-9.13-17.34-38


Op zaterdag 18 maart is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 19 maart is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 19 maart is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Uit dankbaarheid. — Voor overleden weldoeners en armen van de Parochie namens P.C.I.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Ploon Pieterse, Joop Wisse. — Voor Doortje en Joop Vervoorn, Ria Tacx, Theo Rump, Wim Kalkers, Nel Bruines-Overmeer, Jan Straathof, Anton Houdijk, Siem Heemskerk, Paula Lucas-Wellens, Bep Lovink-Ouwerkerk, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos (jaargetijde), Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Anthon van der Haar, Piet Berbée.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 22 maart is er een viering in de Mariakapel, voorganger is Machteld Duijn. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 5.3.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: maart 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

8 BIJBELSE VROUWEN OM BIJ STIL TE STAAN

Een week geleden was het Vrouwendag (8 maart), een dag waarop men stil staat bij de strijd van vrouwen wereldwijd voor gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling, en bij de solidariteit van vrouwen onderling. In de nieuwsbrief van het Bijbelgenootschap werd aandacht besteed aan acht bijbelse vrouwen, die elk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan Gods verhaal met mensen. Lees meer (via debijbel.nl)


VOORBIJ DE KOMMA, … SLAVERNIJ TOEN EN NU (26 MAART)

De minister-president bood vorig jaar december excuses aan voor het slavernijverleden van Nederland. Die excuses eindigden met een komma, zoals hij zelf zei. Met “Voorbij de komma” organiseren Ekklesia Leiden, Diaconaal Centrum de Bakkerij en Stichting Songs of Freedom op zondag 26 maart een bijeenkomst in de Hooglandse Kerk om met elkaar te onderzoeken hoe het verder moet. Van 14:00-16:00 uur. Toegang is gratis en iedereen is welkom. De bijeenkomst begint met een aantal korte inleidingen:

  • Linda Nooitmeer, bestuursvoorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis zal de visie van het instituut toelichten en welke rol het NiNsee zal nemen op landelijk niveau in het traject van “Voorbij de komma”.
  • Abdelhaq Jermoumi, Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs van Leiden zal spreken over de rol van de gemeente daarin.
  • Martijn Stoutjesdijk van de Protestantse Theologische Universiteit zal vertellen over het historisch onderzoek naar de rol van de Protestantse Kerk ten tijde van de slavernij. De brochure die de PThU heeft uitgegeven, maakt al duidelijk dat de toenmalige staatskerk de morele rechtvaardiging leverde voor de handel en wandel in de voormalige koloniën.

Na de inleidingen zullen de sprekers met Robert van der Toorn, voorzitter van de Ekklesia Leiden, plaatsnemen in een panel. Na een plenaire discussie verdelen de aanwezigen zich in groepen aan tafels om met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal stellingen. Daarna worden de uitkomsten van de tafels teruggekoppeld en met het panel besproken. De conclusies en aanbevelingen zullen worden gepresenteerd in een landelijk dagblad.