Mededelingen & nieuws (26 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 26 april 2023.

Beste parochianen,

Gisteren, 25 april, vierde de kerk de feestdag van de H. Marcus, evangelist. Hij is wel geen apostel geweest, maar behoort tot de eerste generatie leerlingen na de apostelen. Hij komt uit Jerusalem en zijn moeder heette Maria. Zij had een groot huis in Jerusalem en men zegt dat de eerste leerlingen samenkwamen in haar huis om met elkaar het geloof te delen en het Brood te breken. Wanneer Petrus bevrijdt wordt door de engel uit de gevangenis in Jerusalem gaat hij naar het huis van Marcus (Hand.12). Marcus voelt de zending van Jezus en gaat naar Alexandrië en verkondigt daar het evangelie. Hij sterft de marteldood. Men zegt, dat zijn beide duimen af zijn gesneden. Daar komt de uitdrukking vandaan: hij heeft het evangelie niet uit zijn duim gezogen. Zijn dode lichaam zal later rond het jaar 800 worden ontvreemd en naar Venetië worden gebracht. Daar wordt hij vereerd! Denk aan de San Marco basiliek en plein!

Evangelie — Marcus heeft het oudste evangelie geschreven. Daarom ook het kortste evangelie. De evangelisten gingen na Pasen begrijpen wat Jezus heeft gezegd en gedaan.  Onder leiding van de heilige Geest herinnerden zij zich de gebeurtenissen vanaf het doopsel van Jezus tot aan het kruis op Golgotha. Zij konden de verhalen plaatsen van de roeping van de eerste leerlingen aan het meer van Galilea. Zij zagen de betekenis van de wondertekenen en schreven de vele parabels die Jezus had verteld. Na Pasen schreven de evangelisten alle woorden van Jezus op, die hun vaak uit mondelinge overlevering bereikten.

Klimaat — Aanstaande zondag is het roepingenzondag. Wij bidden in onze kerk om roepingen en antwoorden op het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Echter roepingen beginnen bij een goed roepingenklimaat in onze eigen gemeenschap. Wij zijn geroepen om het evangelie door te geven. Dan kom je eigenlijk bij de vraag: wat geloof ik? Op de poster van roepingenzondag dragen de jongeren het kruis van Jezus Christus.  Jezus heeft zijn leven gegeven op het kruis, om ons het leven te schenken. Besef ik dat Jezus voor mij gestorven is aan het kruis? Het graf is leeg en Jezus openbaart zich aan de leerlingen, aan zijn mensen en ook aan ons bijzonder in de eucharistie. Besef ik dat Jezus leeft en in mijn hart een plekje wil? Bespreek met jouw kinderen en kleinkinderen het belang van jouw geloof. Dat zal indruk maken.

Hart — Draag Christus de wereld in door jouw voorbeeld en gebed. Bid om Christus’ dragers in onze kerk. Priesters, diakens en religieuzen die met overtuiging en blijdschap het evangelie willen verkondigen. Roepingen hangen niet aan de bomen in de pastorietuin. Roepingen worden geboren in de gemeenschap waar het geloof vanuit het hart wordt beleefd, gevoed en uitgedragen. Marcus heeft het evangelie voor ons geschreven, wat wij kunnen lezen, in ons hart kunnen opnemen en kunnen uitdragen aan de mensen om ons heen naar een volgende generatie. Wij mogen onze huizen openen om dit met elkaar te delen. Zo dragen wij bij aan een goed roepingenklimaat en geven wij God de kans om mensen te roepen, opdat zij in geloof en met heel hun hart kunnen antwoorden.

Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders


Gebed om roepingen

Heer Jezus Christus,
wij danken U voor de gemeenschap van de Kerk
die in kracht van de heilige Geest met uw leerlingen begonnen is.
Wij danken U voor de boodschap van het evangelie,
die U ons toevertrouwt, in het voetspoor van de apostelen.
Wij danken U voor onze roeping om te bidden en te vieren,
om te verkondigen en te getuigen, om te troosten en te dienen.

Wij bidden U om nieuwe priesters en diakens,
die alle andere gedoopten voorgaan op de weg van het evangelie.
Wij bidden dat steeds meer leden van uw Kerk
mogen antwoorden op uw roepstem, in geloof en hoop.

Als aanhangers van uw Weg vragen wij de kracht van het geloof
om te blijven meewerken aan de opbouw van een beschaving van liefde.
Maak uw Kerk met al haar geledingen tot teken van uw aanwezigheid
en geef dat door haar ook in onze dagen uw roepstem wordt gehoord
in onze wereld die door U aan alle mensen gegeven is
als gemeenschappelijk huis. Amen.

(Gebed van het gebedsprentje voor Roepingenzondag 2023.
Imprimatur + J. van den Hende, Rotterdam 25 maart 2023.)


SCHRIFTLEZINGEN: 4E ZONDAG VAN PASEN

26 april – 4e zondag van Pasen: Hand. 2,14a.36-41 – 1 Petr. 2,20b-25 – Joh. 10,1-10


Op zaterdag 29 april is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 30 april is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Thijs Witteman; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 23 april is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Maria Berk-van der Drift.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Jan Peeters, Lucie Peeters-Weijkamp, Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers. — Frans en Lex Winkelhuis, Theo Rump,
Theo en Alie Rotteveel, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Gitty Kok, Paula van der Werff, Vader, moeder en Martien Hendriks, Clary Klein Schiphorst–Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Martha Hoogweg-van Meurs, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Anthon van der Haar, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 3 mei is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — De ingang aan de Rijndijkzijde is weer toegankelijk. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16.4.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


Lees de nieuwsbrief van Vronesteyn, aprilnummer.

Hierin onder meer: Ontmoeting ambassadeurs Vronesteyn – Vijf mannen voor Oriëntatiedag — Roepingenzondag — Viering met admissio voor de diakenwijding — Interview met ‘ambassadeur voor Vronesteyn’ Ilse Koster (Lisse).

En lees op de website van kerknet.be het interview met de voormalig kunsthandelaar Patrick van der Vorst, die op 24 juni samen met vier andere kandidaten tot priester gewijd in de kathedraal van Westminster: ‘Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld’.