Mededelingen & nieuws (19 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 19 april 2023.

Beste parochianen,

In mijn studeerkamer hangt een afbeelding van het bezoek van de drie mannen aan Abraham, een icoon van Rublev. Dat gebeurde bij de eik van Mamre. Abraham zat in de ingang van zijn tent. Het was midden op de dag en het was heel warm. Opeens zag Abraham drie mannen staan. Hij liep vlug de tent uit naar hen toe. Hij maakte een diepe buiging en zei: ‘Kom alstublieft met me mee. U bent mijn gast. Ik zal wat water laten halen, dan kunt u uw voeten wassen. En rust hier maar uit onder de boom. Het is goed dat u hier langsgekomen bent. Ik zal ook eten voor u halen. Dan krijgt u weer kracht om verder te gaan.’ De kerkvaders met Augustinus voorop zagen hierin de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest.

Koelkast — Doe alsof je thuis bent, zeggen wij weleens tegen onze gasten, die op het eten komen of blijven overnachten! Het kan een beleefdheid zijn of echte gastvrijheid: de vrijheid voor de gast. De ander komt in jouw huis, in jouw leven. Niet op bezoek, maar mag er thuis raken. Kunnen wij zo gastvrij zijn of gaat dit te ver? Mag de gast iets uit de koelkast halen als hij of zij dorst heeft, of heeft hij of zij daar niets te zoeken?   

Bijbel — In de bijbel kom je gastvrijheid tegen. ‘Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen’, staat er in de Petrusbrief. Gastvrijheid is een christelijk thema! Door theologen wordt de kerk vergeleken met een herberg. Daar komen mensen in allerlei soorten en maten naar toe en mogen daar gastvrij worden onthaald! Hun wordt aangeboden waar zij behoefte aan hebben: wat te drinken of te eten, een slaapplaats en een luisterend oor!

Missionair — Rondom de visie van de missionaire parochie is de gastvrijheid een belangrijk thema. Zijn wij gastvrij in onze parochiegemeenschappen? Staan wij ons eigen plekje af als er met kerstmis vele mensen komen, die wij op een gewone zondag niet zo vaak zien? Maken wij een gesprek met iemand die wij nog nooit hebben ontmoet bij het koffie drinken na de viering? Of drinken wij altijd koffie met dezelfde mensen, die wij kennen? Het Griekse woord voor gastvrijheid is filoxenia en letterlijk betekent dat: liefde voor vreemdeling. Want gastvrij zijn voor mensen die jij al kent, is niet zo moeilijk, maar die ander, die vreemd voor jou is, die jij niet kent, dat is lastiger.

Wees gastvrij! — In de kloosters van de Benedictijnen wordt de gastvrijheid serieus genomen. In hun Regel heeft de heilige Benedictus er een hoofdstuk aan gewijd, met als begin: Alle gasten die aankomen, moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen”. Komende twee zondagen zullen wij dit thema in de overweging meenemen en samen nadenken hoe gastvrij ben ik? Hoe gastvrij zijn wij als gemeenschap?

Wees gastvrij voor elkaar. Ook voor elkaar kun je soms een vreemde gast zijn. Iedereen die de kerk binnen komt, mag Gods liefde ervaren.  In een luisterend oor, een toegestoken hand, een warm kop koffie, een goede preek en een hartelijke blik, een warme viering!

Met hartelijke groet — Walter Broeders, pastoor


SCHRIFTLEZINGEN: 3E ZONDAG VAN PASEN

19 april – 3e zondag van Pasen: Hand. 2,14.22-32 – 1 Petr. 1,17-21 – Lc. 24,13-35


Op zaterdag 22 april is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 23 april is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 23 april is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Wim van Veen en overleden familie. — Uit dankbaarheid.

Parochiekern De Goede Herder: Voor Sofía-Luna Liauw-A-Joe die zondagmiddag door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap zal worden opgenomen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: Jan Peeters, Nettie Brocken-van Peppen, Jetty van Tricht-Kneppers, Ploon Pieterse, Lucie Peeters-Weijkamp. — Voor Willem Maarten en Lidwien Kocken, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Ans van der Hulst, Frans en Lex Winkelhuis, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Kees van Dijk, Aad van Dijk, Willem van Dijk, Martha Hoogweg-van Meurs, Co Heemskerk-Angevare, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster, Anthon van der Haar, Piet Berbée, Ina van Rijn.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 26 april is er een viering in de Mariakapel; voorganger is Heleen Brouwer. Aansluitend koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — De ingang aan de Rijndijkzijde is weer toegankelijk. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 16.4.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Op 18 april 2023 is overleden de heer Johannes Hendrikus Peters, in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst voor Jan Peters zal worden gehouden op dinsdag 25 april in de Goede-Herderkerk, om 11:00 uur. Voorganger in de viering is diaken Gerard Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats op “Rhijnhof” te Leiden. achter de kerk.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: april 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


OOSTERHUIS-LIEDEREN: DE BIJBEL GEZONGEN

We wisten al wel dat de liederen van Huub Oosterhuis door heel veel mensen zeer gewaardeerd worden, maar het is toch overweldigend en ontroerend, hoe massaal daar na zijn overlijden uiting aan is gegeven, door kerkgangers, koorzangers, buitenkerkelijken, fijnproevers of gewoon goede verstaanders …

Veelal vertellen ze vanuit heel persoonlijke belevingen en herinneringen dat ze diep geraakt zijn door een bepaalde tekst, dat ze er steun en vertrouwen aan ontlenen of dat het zingen van Oosterhuisliederen hen ‘optilt’ en bij de geloofsgemeenschap houdt. Anderen roemen de poëtische rijkdom van de teksten of de manier waarop de bijbel erin aan het woord komt, namelijk als spiegel voor ons eigen leven.

Want de vraag die eruit opklinkt is: zoals God zich in de bijbel kenbaar maakt aan het volk Israël, aan Jezus, is Hij zo ook voor ons, voor mij? Kunnen wij zijn liefde en zijn trouw ervaren in ons eigen leven? Dat bijbelse verhaal, dat geloofsgetuigenis van de aartsvaders, de profeten, de psalmdichters, de evangelisten en de apostelen, is een weerbarstig verhaal; het ‘matcht’ niet vanzelfsprekend met ons eigen levensverhaal.

De ene keer kunnen we ons erin vinden: Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een weg ten leven. Want ook wij kunnen ons op onze levensweg soms voelen als het Joodse volk in de woestijn. De andere keer worstelen we ermee: Dat hoge woord, hoe heeft het ons bevrijd, beschaamd, vervoerd, getroost, getart (Wat vrolijk over U geschreven staat).

Een ander lied richt ons op Jezus: de zoon der mensen, uw geliefde. Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht alle gerechtigheid (Gij die de stomgeslagen mond verstaat). In het licht van zijn leven vragen wij ons vervolgens zingend af: waarom wij, die met weinigen bezitten wat allen toebehoort, uw woord niet doen; geen wereld maken die in vrede is, een nieuwe orde van gerechtigheid, doen wat goed is, elkaar bevrijden. Een bijbelse stem die een appèl op ons doet, en die wij vaak niet willen, niet durven horen: Hoor, maar ik kan niet horen, mijn oren dichtgestopt …

En zoals die van de psalmdichters, laat Oosterhuis onze stem opklinken:

Doe open, Gij die woont in licht!
Wek uw kracht, en kom ons bevrijden!
Ik sta voor U in leegte en gemis.

Vaak legt hij bijbelse verbindingen door middel van associaties, zoals in het Lied aan het Licht: de openingswoorden Licht dat ons aanstoot in de morgen doen denken aan Paasmorgen, het Paasverhaal; voortijdig licht verwijst naar het licht van vóór alle tijden, het scheppingsverhaal; Taal zal alleen verwoesting zaaien naar het verhaal over de toren van Babel; Licht van mijn stad naar het hemelse Jeruzalem.

Deze manier van schrijven heeft alles te maken met zijn poëtische stijl vol beeldenrijkdom,
en maakt dat de teksten, ook zónder dat je die verwijzingen ziet, een sterke zeggingskracht
hebben. Vooral als ze gedragen worden door de prachtige muziek van Bernard Huijbers,
Antoine Oomen en Tom Löwenthal! Al zingend of luisterend kun je ze ondergaan.
En dan kan er iets oplichten, een woord, een beeld, dat raakt aan jouw leven, en dat jou
open maakt voor het mysterie van het leven, de geschiedenis van God met de mensen.

Dat we de Oosterhuis-liederen nog heel lang samen mogen zingen!

Thea Epskamp