Mededelingen & nieuws (week 11)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (1)

Vronesteyn, zaterdag 14 maart 2020.

Beste parochianen,

In het hart van de veertigdagentijd  moeten we duidelijke maatregelen nemen om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Een unieke en uitzonderlijke situatie: Christenen die niet samen kunnen komen. Om de lezingen en het evangelie te overwegen en de eucharistie te vieren. Om elkaar te spreken en ontmoeten. Dat voelt leeg aan.

Eenzaam — Ik sprak een medebewoner van mijn moeder in haar appartementencomplex. Zij was christelijk opgevoed. Ook daar was alles afgelast en iedereen bleef in zijn of haar  eigen appartement. Ook daar een lege sfeer. ‘Ik moet telkens denken aan het einde van der wereld’, zei ze. Ik kon haar gerust stellen en voegde er aan toe, dat ons gezamenlijke gebed kracht zal geven en uitstralen. Juist voor die mensen die moeten lijden en daardoor zich eenzaam voelen en verlaten.

Evangelie — De Samaritaanse vrouw aan de put, het evangelie van deze zondag, voelde zich ook eenzaam en verlaten, weliswaar om andere redenen, maar ze voelt zich eenzaam. Jezus, een Joodse man spreekt haar aan. Vreemd, want Joden willen helemaal niets met Samaritanen te maken hebben en het was volgens de omgangsvormen van die tijd al helemaal ongehoord om op straat een onbekende vrouw aan te spreken. Maar Jezus doet dat toch. Hij doorbreekt maatschappelijke en religieuze grenzen. Hij doorbreekt de scheidslijnen die mensen trekken, de muren die zij metselen en de etiketten die zij anderen opplakken. Door met haar te praten voelt zij zich gekend en gerespecteerd. Hij stelt hiermee een teken. Voor God is elk mens de moeite waard.

Huiskerk — Juist in deze veertigdagentijd en in deze uitzonderlijke situatie kunnen wij ons christen-zijn ten volle beleven. Gelukkig kunnen wij op zondagochtend de eucharistie volgen via de televisie. Daarnaast kunnen wij ook zelf met elkaar het evangelie lezen en samen bidden, alleen, maar ook in uw gezin, met uw familie. De huiskerk! Bidden voor de slachtoffers, voor hen die gestorven zijn, voor de mensen die moeten lijden en eenzaam zijn, maar ook voor de vele artsen, verpleegkundigen en verantwoordelijken die hun beste krachten geven.

Solidariteit — Dit alles zal ons niet scheiden van de liefde van Christus, die wij in deze moeilijke tijd nodig hebben. Die liefde kunnen wij omzetten in een extra appje aan onze lijdende medemens of een hartelijk telefoontje aan opa of oma, aan mensen die zich eenzaam voelen.

Ondanks alles wens ik u een gezegende zondag toe. — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerk een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondag (15 maart) 9:30-10:30 uur, maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (16, 18, 20 maart): 9:00-12:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: zondag t/m zaterdag (15-21 maart): 11:00-17:00 uur.

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (4)

Veertigdagentijd: van woestijn naar tuin. Creatie werkgroep liturgisch bloemschikken, De Goede Herder.


ZES ZONDAGEN OP WEG NAAR PASEN IN HET A-JAAR

De zondagen van de veertigdagentijd zijn als de knopen van een gebedssnoer die ons via het kruis met Jezus binnenleiden in het paasmysterie. Een overzicht van de schriftlezingen. Lees meer (via www.kerknet.be)