Mededelingen & nieuws (1 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (6)

Vronesteyn, woensdag 1 april 2020

Beste parochianen,

Nog even en wij gaan een  bijzondere Goede Week in: we gaan op weg naar Pasen. Wat betekent Pasen voor ons? Een voorjaarsfeest met allerlei paasartikelen, eieren, brood, gele kleden en wat daar allemaal bij hoort? Betekent Pasen voor ons het besef van waarden en normen in onze samenleving? Goed zijn voor elkaar, niet alleen voor jezelf leven?

Navelstreng — Waarden en normen zijn zeer belangrijk in onze samenleving. Zij vormen als het ware het cement tussen mensen. Goedheid, liefde, zorg, het hoort er allemaal bij. Echter als wij de waarden en normen losknippen van onze God, als we die navelstreng doorknippen, hebben deze waarden en normen vrij spel. Ze kunnen zich meer en meer gaan binden aan onze eigen persoonlijke behoeften en noden. Nee, we moeten blijven zoeken naar de oorsprong, naar het transcendente (datgene wat ons overstijgt!) en de waarden en normen van ons leven binden aan onze God en hemelse Vader, opdat wij onafhankelijk blijven van menselijke voorkeuren.

Liturgie — Juist in de liturgie komen wij God op het spoor, door gebed, lezing en overdenking! We gebruiken symbolen en gebaren om uitdrukking te geven van het onbenoembare! Kruis, water, wierook, brood en wijn, maar ook bloemen, kaarsen, liederen en afbeeldingen kunnen tot ons spreken en ons het spoor laten volgen naar onze transcendente God.

Doet u mee? — Wij kunnen deze Goede Week niet samen vieren. Dat betekent niet dat wij niet zelf kunnen vieren. Ik nodig u uit via de TV en internet de vieringen op deze bijzondere dagen te volgen. Tevens wil ik u vragen of u in uw gezin, met uw partner of alleen uw eigen liturgie wil vieren. Ik zal iedere dag een korte liturgie maken met gebeden, teksten en een lied. Aan de hand van een religieuze afbeelding van mooie schilderijen zal ik u ook een meditatie meegeven om zelf te lezen en om door te sturen naar elkaar. Zo zijn wij met elkaar verbonden.

Boeteviering — Maar eerst de boeteviering, morgen donderdag 2 april om 19:15 uur vanuit de Dorpskerk in Leiderdorp. Het is goed, misschien juist in deze bijzondere tijd de houding t.o.v. God en elkaar te zuiveren. Te volgen via Youtube.com en via www.kerkomroep.nl, ga naar Zuid Holland, Leiderdorp en dan naar de Dorpskerk.

Van woestijn naar Paastuin — Het zal een uitzonderlijke Goede Week worden, waarin wij geleid door de huisliturgie via de intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal en het lijden en sterven van Jezus mogen komen tot het Paasfeest. Zo mogen wij God ontmoeten in en door het leven van Jezus, zijn eigen Zoon. Van woestijn naar Paastuin.

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


OECUMENISCHE BOETEVIERING VIA KERKRADIO (2 APRIL)

Donderdag 2 april zullen pastoor Walters Broeders en predikante Hester Smits samen voorgaan in een boeteviering voor Pasen, in samenspraak met de werkgroep oecumenische vespervieringen in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk.

Een viering van boete en verzoening is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie God-mens én heelmaking van de mens zelf. Om een nieuwe start te maken, vanuit hoop en vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. Een viering die nieuwe kracht geeft.

De boeteviering vindt plaats in de Dorpskerk te Leiderdorp zonder aanwezigheid van gelovigen. Aanvang: 19:15 uur. U kunt deze viering online volgen via: www.kerkomroep.nl Dorpskerk, Leiderdorp.

Klik hier op de link voor de orde van dienst (pdf).