Mededelingen & nieuws (15 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (8)

Vronesteyn, woensdag 15 april 2020.

Beste parochianen,

Hoe heeft u Pasen gevierd? En jij, wat heb jij gedaan? Alleen of toch met mensen verbonden op afstand? Ik heb naast de liturgie ook mooie programma’s op de televisie gezien, maar wat miste ik de gemeenschap. Wat mis ik het samen vieren, samen zingen, samen bidden en de parochianen recht in de ogen aankijken! Hoe rijk zijn wij eigenlijk om mooie gemeenschappen te hebben waar wij samen ons geloof in de verrezen Heer mogen beleven. Op Paaszaterdag heb ik onze paaskaarsen gewijd en straks bij de eerste viering in de kerk zullen wij deze kaars brandend binnen brengen: de verrezen Heer in ons midden. Wat snak ik naar die datum!

Van Pasen naar Pinksteren — Nu wij Pasen hebben gevierd gaan wij op weg naar Pinksteren: 50 dagen lang. Zo komen we uit op de vijftigste dag Pentacoste: Pinksteren. We lezen in de wekelijkse vieringen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, door de evangelist Lucas geschreven. Het gaat over de eerste jaren van onze kerkgemeenschappen. Wil je meelezen: www.dagelijksevangelie.org. Bewust lezend op weg naar Pinksteren.

Rozenkrans — Inderdaad, de Rozenkrans heeft ook vijftig kralen. Wil je aftellen, (of optellen) naar het Pinksterfeest, dan kun je heel goed de kralen van de rozenkrans gebruiken. Teken een rozenkrans met vijftig open kralen en je kunt iedere dag opnieuw een kraal kleuren en zo ook biddend op weg gaan naar Pinksteren. Zo zijn wij bewust biddend op weg naar Pinksteren.

Huisliturgie — Voor de Goede Week konden wij naar de televisie kijken, of via internet naar de liturgie van de dag! Als aanvulling heb ik nog de huisliturgie gemaakt. Ik hoor daar leuke reacties op. Eigenlijk betekent dit dat ik ermee door wil gaan. Dus naast de officiële liturgie, ook de huisliturgie. Nu voor de zondagen! Ik hoop daar ook passende schilderijen bij te vinden.

Dus al met al: wij gaan gelovig op weg naar Pinksteren. Ga je mee?

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN REGIO OOST

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondags 9:30-10:30 uur, en maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: zondags: 11:00-12:00 uur; woensdags, 19:00 tot 19:15 uur (als ook de kerkklok luidt).

PAASBOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS

Na het celebreren van de hoogmis van Pasen sprak paus Franciscus in een lege Sint Pieter de paasboodschap uit: “Christus is verrezen!” Dit hoopvolle bericht bracht hij vervolgens in verband met de coronacrisis: dit is geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme, verdeeldheid en vergetelheid. Lees de tekst van de paasboodschap in Nederlandse vertaling (via kro-ncrv.nl)


DE NOTRE-DAME EEN JAAR NA DE BRAND

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de Notre-Dame van Parijs in brand stond. Vanwege de coronacrisis zijn de wederopbouwactiviteiten stilgelegd. Intussen wordt er druk nagedacht over de toekomst van de beroemde kathedraal. Lees meer (via kro-ncrv.nl)


TASSEN VOOR TOPPERS

Nu de scholen en naschoolse sport-, spel- en muziekactiviteiten stilliggen heeft de Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES) samen met De Voedselbank een groep gezinnen in kaart gebracht en willen Diaconaal Centrum De Bakkerij, JES Rijnland en De Voedselbank deze kinderen een hart onder de riem steken door hen te verrassen met een tas vol plezier. Lees meer (pdf)