Huisviering: Tweede zondag van Pasen

Caravaggio, De ongelovige Thomas, 1602-1603. Slot Sanssouci, Potsdam

HOE VIERT U THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel (opengelegd op Joh. 20,19-31), een brandende kaars.

Volg de orde van dienst (pdf)


INLEIDING DOOR PASTOOR BROEDERS (zie ook pdf )

Zalig Pasen alleluia!!

De tweede zondag van Pasen: Jezus verschijnt – op de eerste dag van de week – aan zijn leerlingen. Ook acht dagen later doet Hij dat, als Thomas erbij is.

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Hij laat zien wie Hij is, de gekruisigde, met wonden op handen en voeten is Hij verrezen.

Wij mogen mee verrijzen met de wonden van ons leven, met alles wat wij meemaken mogen wij opstaan tot een vernieuwd leven.

ZANG: DE AARDE IS VERVULD (zie ook pdf)

EVANGELIELEZING: JOHANNES 20, 19-31 — (zie ook pdf)

MEDITATIE DOOR PASTOOR BROEDERS — (zie ook pdf)

INTENTIES

Parochiekern De Goede-Herder

  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen, en alle mantelzorgers.
  • Voor de parochianen die onlangs zijn overleden: Jan Ensing. – Arie Wassenburg. – Marianne Hoogervorst.
  • Voor Ria Tacx-van Kampen. – Jan Straathof. – Simon Honselaar. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden ouders Duijndam-Raaphorst. – Riet van Vliet. – Jeanette van de Laar-van den Heuvel. – Nel en Jan Zandbergen. – Jo Nijssen-Brasker. – Ans Arts-Meeuwissen. – Lina en Frits Labordus.
  • Om kracht en moed in de laatste levensfase van Jan Dekker;

Parochiekern Sint Jan

  • Tot zekere intentie.

Parochiekern H. Laurentius

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie,
  • Voor Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Paul Ammerlaan. – Nel Verburg-Waaijer. – Lies de Groot-Beltzer. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. – Marianne Hoogervorst-v.d. Leeuw. – Rinus van Marwijk.

COLLECTE

Dank voor het meevieren. De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats.

Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68

SLOTZANG: HALLELUJA VAN G.F. HÄNDEL (via YouTube)


Paastuin in de Goede-Herderkerk; realisatie: werkgroep liturgisch bloemschikken