Online viering: Zevende zondag van Pasen

Op deze zevende en laatste zondag van Pasen is het woord aan Jezus. En Jezus praat niet zo maar wat: Hij bidt, Hij spreekt tot God. Zoekt de Vader in zijn lijden. En na het afscheid van hun Heer Jezus zijn apostelen en leerlingen in gebed bijeen.

Ook wij zijn meer dan ooit geroepen om te bidden en te luisteren naar Gods Woord. Door ons gebed kunnen we wellicht op het spoor komen van het geheim dat God is. Moge deze viering ons hart verkwikken, onze geest verrijken en ons helpen open te staan naar Gods Woord en naar elkaar. —  Thea Dingjan-Zonneveld

De woord- en gebedsviering wordt in de Goede-Herderkerk gehouden zonder parochianen maar is online te volgen via kerkdienstgemist.nl

HOE VIERT U THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel, een brandende kaars.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)