Mededelingen & nieuws (27 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (14)

Vronesteyn, woensdag 27 mei 2020.

Beste parochianen,

‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’, was de oproep van Jezus (Mc 16,15). De kern van die boodschap is dat God mens geworden is. In Christus heeft God een menselijk gezicht gekregen en zo mogen ook wij mens worden, op die Jezus gelijken. Vele heiligen, vele mensen hebben het menselijke gelaat van God zichtbaar en tastbaar gemaakt door op te komen voor de armen en de behoeftigen. Juist ook in deze Corona-tijd!

Oneerlijk? — Het virus raakt de hele wereld, dat is waar. Overal moeten de mensen de handen wassen en afstand houden. Maar wat als je in Peru woont en niet kan werken of geen werk hebt? Geen eten dan. En wat als je woont in een krottenwijk in Zuid Afrika? Boven en op elkaar! Geen 1,5 meter afstand. En wat als je in een vluchtelingenkamp verblijft in Griekenland? Water en zeep zijn dan luxeartikelen!!

Verbonden — Wij zijn een wereldkerk, waarbij de grenzen eigenlijk niet bestaan. Zo willen wij verbonden zijn met alle mensen over de hele wereld die lijden aan het Corona-virus. Die verbondenheid kan zich uiten door een geldelijke gift. Een goed initiatief is de crowdfundingsactie: Een voedselpakket voor een kind in Peru! Voel je vrij!! Ook zij mogen mens worden!!

Naar buiten — Met Pinksteren vieren wij dat de heilige Geest over de leerlingen kwam. De deuren gingen open en zij trokken erop uit! Geen Babylonische spraakverwarring, maar juist elkaar verstaan door de kracht van de heilige Geest. De handen inéén slaan om samen het menselijke gezicht van God te verkondigen! Met daden en woorden! Grenzen moeten dan niet bestaan.

Naar de kerk! — Met Pinksteren vieren wij samen de eucharistie! Nog via de livestream, maar daarna komen wij weer bij elkaar. In juni met een dertigtal mensen en in juli zo mogelijk met een honderd. We komen samen met veel spelregels, dat wel. Lees de regels goed door om ze te verstaan. Ze zullen bekend gemaakt worden via onze weblog, en straks half juni in ons parochieblad. Wees voorzichtig, maar niet bang! Kom, de Heer roept!

Zalig Pinksteren! — Pastoor Walter Broeders


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN REGIO OOST

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: Zondag 31 mei: 10:30-11:30 uur (dus later i.v.m. de online viering zonder parochianen!), en op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: zondags: 11:00-12:00 uur.

KERKZANG RECHT UIT HET HART (10)

Margreet Onderwater — AL HEEFT HIJ ONS VERLATEN (beluister uitvoering)

In de zangbundel is dit lied in de rubriek ‘Hemelvaart’ opgenomen, maar tussen Hemelvaart en Pinksteren is het ook op zijn plaats.

De ‘hemel’ wordt vaak als ver en (letterlijk) afstandelijk beschouwd. Maar de tekst wil juist benadrukken dat hoewel de Heer ons heeft verlaten, Hij tóch nabij is. De eerst regel begint gelijk met: ‘Al heeft Hij ons verlaten, / Hij laat ons nooit alleen.’ Vervolgens wordt gebruik gemaakt van bijzondere beelden om deze nabijheid te verwoorden: Hij is ‘altijd om ons heen / als zonlicht om de bloemen, / een moeder om haar kind.’

Deze beelden geven een nadere en betekenisvolle invulling aan Jezus’ blijvende nabijheid. Hij is voedend en beschermend bij ons aanwezig en zal ons tot volle wasdom brengen. Op het eind van de eerste strofe wordt gezegd dat deze beelden ontoereikend zijn en dat er nog veel meer is, onnoembaar veel meer. En dat onzegbare is Jezus’ liefde voor de mens. Wij zijn zo door Hem bemind dat Hij ons niet alleen laat.

Deze woorden zijn zo troostrijk en dierbaar. Zeker in deze tijden van corona waar we als gemeenschap niet bijeen mochten komen om de grote christelijke feesten gezamenlijk te vieren. Misschien hebben wij wel hetzelfde gevoel als de eerste leerlingen dit tijd? Verlaten en alleen. Maar dan horen we in dit lied dat Jezus ons niet heeft verlaten, Hij is misschien nu wel dichterbij – als zonlicht om de bloemen – de mensen om ons heen.


Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen,
als zonlicht om de bloemen, een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.