Mededelingen & nieuws (30 mei)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Zondag 31 mei, Hoogfeest van Pinksteren, is er een besloten eucharistieviering zonder parochianen, waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. Deze viering wordt online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl In verband hiermee wordt het uur waarin parochianen een kaarsje komen opsteken verschoven naar 10:30-11:30 uur.

Maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag, zijn het secretariaat en het kerkgebouw gesloten. Het kerkgebouw is de komende week geopend op woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.

Zondag 7 juni is er een eucharistieviering waarin Pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Voor deze viering kunnen parochianen zich aanmelden. Hoe? Lees de instructie Vieren op afstand ! Het aantal beschikbare zitplaatsen is in de maand juni nog beperkt tot 30. Deze viering word online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Er is weer een Goede-Herder-nieuwsbrief verschenen: nummer 6 van 2020 (juni)

Artikelen voor in de volgende nieuwsbrief kunt u insturen via het bekende mailadres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
De deadline voor artikelen is vrijdag 19 juni 2020

Voor meer informatie raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN SINT JAN

Zaterdag 6 juni is er om 19:00 uur een  besloten eucharistieviering waarin Walter Broeders voorgaat; tevens test van het gebruiksprotocol. Parochianen kunnen zich voor deze viering niet aanmelden; vermoedelijk wordt hiermee begonnen voor de eucharistieviering van zaterdag 13 juni. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.

U kunt op alle weekdagen het kerkgebouw bezoeken om een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen: 11:00-17:00 uur.

Er is weer een nieuwsbrief verschenen: nummer 6 van 2020 (juni)

Lees hierin onder meer over: vieringen in juni, de ziekenhuisopname van pastoor Broeders, kalenders, en collecten en giften.

Voor meer informatie raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.

MEDEDELINGEN PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 7 juni is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. Parochianen die de viering willen bijwonen dienen zich op vrijdag 5 juni tussen 10:00-12:00 uur bij het secretariaat aan te melden. Telefoon  071-5801604.

Voor meer informatie zie de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en raadpleeg de webpagina Uit de schaapskooi / AGENDA.


PINKSTERBRIEF VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Nu de kerken in juni weer geleidelijk opengaan voor liturgische samenkomsten, na een ongekende lockdown van bijna drie maanden, schrijven de Nederlandse bisschoppen in hun Pinksterbrief aan de gelovigen:

“Langzaam komen er versoepelingen die, als alles goed gaat en er geen nieuwe golf van virusbesmettingen komt, het leven weer normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. We gaan weer samen vieren, maar voorlopig met beperkingen. En dat zal ons een ongemakkelijk gevoel geven, want een viering met alleen mensen die gereserveerd hebben, is eigenlijk niet wat we willen.”

“Met Pinksteren zingen we het ‘Veni, Creator Spiritus’ (‘Kom, Schepper Geest’). In deze hymne bidden we om de komst van de Heilige Geest en om de geestelijke gaven die we nodig hebben om als christen te kunnen leven. Wij willen graag de Heilige Geest ontvangen, zodat Jezus’ gezindheid ook de onze wordt. En we bidden dat Hij ons hart vervult, en dat Hij bij ons zijn intrek neemt. Mogen we opnieuw beseffen dat God dicht bij ons is, wanneer we de laatste maanden te veel met afstanden moesten leven.”

Lees de volledige pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen