Mededelingen & nieuws (3 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (15)

Vronesteyn, woensdag 3 juni 2020.

Beste parochianen,

A.s. zondag vieren wij het feest van de heilige Drie-eenheid: God drie in één!! Iedere viering beginnen wij met de groet: ‘De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.’ Zo komen wij bijeen in de naam van de drie-ene God. Bij-één, bij die Ene, bij God.  

Gemist — Het bij-één zijn hebben wij gemist door de lock-down. Wij konden niet samenkomen en wij konden niet vieren wat wij gemeen hebben: de eer en lof aan onze Schepper, onze drie-ene God. Samen bidden, samen vieren. En toch voelden wij ons met elkaar verbonden door een tal van initiatieven die werden bedacht. De vieringen via internet en televisie, ontmoetingen met elkaar via post of telefoon. De kerkopenstellingen, om even bij Hem te zijn, in een kort gebed, bij het tabernakel, in deze heilige ruimte. Om Hem te ervaren, onze enige drie-ene God. Om bij Hem te zijn, bij-één, bij die Ene!!

Circus — Henry Nouwen sloot vriendschap met een aantal circusartiesten, de Flying Rodleighs.  Zij deden trapezenummers in een circus in Duitsland. ‘De aantrekkingskracht die het trapezenummer op Henri uitoefende, had alles te maken met de bijzondere relatie tussen de man die springt en hij die vangt. Degene die springt moet nooit naar de vanger grijpen, had Rodleigh hem gezegd. Hij moet wachten met absoluut vertrouwen! ‘Als ik spring’, zei de circusartiest, ‘moet ik absoluut vertrouwen op degene die mij moet vangen. Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van de trapeze. Maar de echte ster is Joe, die mij vangt. Hij moet me op het exacte moment uit de lucht plukken als ik mijn verre sprong naar hem maakt.  Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt en me veilig ‘thuisbrengt’.’

Overgeven, toevertrouwen — Zo is het ook met ons geloof. Vertrouwen dat God, de drie-ene God, mij opvangt, dat Hij mij draagt gedurende mijn leven. God is vol liefde en trouw, vol barmhartigheid en medelijden, Hij vangt ons op, in deze bijzondere tijd waar het moeilijk de weg te vinden is naar de nabije toekomst.

God, beschouw ons als uw volk onderweg. Wees ons altijd nabij in de genade van de Zoon, de liefde van de Vader en de gemeenschap van de heilige Geest. Laat het ons vertrouwen zijn dat de Drie-ene God altijd met ons meegaat. Amen.

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN REGIO OOST

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: op zondag: 10:45-11:45 uur (dus na de viering met vooraf aangemelde parochianen!), en op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: voorlopig geen vrije inloop.

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (6)

Afgelopen zondag 31 mei celebreerde pastoor Broeders het Hoogfeest van Pinksteren in de Goede Herderkerk, met assistentie van lector Stephanie Jägel en cantores Veronique en Thijs van der Hulst (foto boven). De besloten viering zonder parochianen werd online uitgezonden; via de website kerkdienstgemist.nl waren ruim honderd huishoudens verbonden. Foto beneden: de nieuwe opstelling in de Goede Herderkerk om 30 kerkgangers te kunnen ontvangen op anderhalve meter afstand (stoelen opgesteld bij de zijaltaren aan weerszijden van het priester koor niet zichtbaar).

KERKZANG RECHT UIT HET HART (11)

Marianne Turk — DE GEEST DES HEREN (beluister uitvoering)

We bevinden ons vlak na Pinksteren. We hebben, op wat voor manier dan ook, mogen vieren dat de heilige Geest over de apostelen, en via via ook over ons is uitgestort. In de vreemde tijd waarin we nu leven, hopen we dat er op korte termijn weer kerkvieringen mogelijk zijn. Maar de afgelopen periode mag ons ook leren dat dingen die we altijd normaal en gewoon vonden, helemaal niet zo gewoon zijn. In deze tijd is het dan toch mooi te zingen over de heilige Geest die een nieuw begin maakt met ons allemaal.

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een wat is verdeeld.

Wij zin in Hem gedoopt. Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
Kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.