Veertiende zondag door het jaar (4-5 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 4-5 juli, Veertiende zondag door het jaar (A):  Zach. 9,9-10 – Rom. 8,9.11-13 – Mt. 11,25-30


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (4 juli): Voor Janny Nuysink-Versteegen,  Kees en Leny Versteegen,  Huib Versteegen,  Riet Versteeegen-Berg,  Overleden ouders Den Blanken-van den Bosch,  Jan van der Salm, Corrie van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim. — Ter ere van de H Maagd Maria.

Parochiekern De Goede Herder (5 juli): Voor de onlangs overleden parochianen: Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie,  Henk Hockx,  Jo Hockx-Doeswijk,  Jo Vlasveld — Voor Ton Choufoer,  Jan Mooren,  Ton van Kempen,  Siem Heemskerk,  Ria van der Kroft-van Vliet,  Nel Van Diemen-van der Geer,  Ida Bos-Kooter,  Rie van der Meer-Montanus,  Jan Gordijn,  Lina en Frits Labordus. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius (5 juli): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Gerardus en Anna v. Santen Arkesteijn,  Josina v.d. Voort-Verhagen,  Paul Ammerlaan,   Kees van Dijk,  Aad van Dijk,  Jaap Verhagen,  Lau van Santen,  Johan van Vliet,  Jeanne Kerkvliet-van Eijk,  Marianne Hoogervorst,  Leo Oudshoorn,  Greet Groenewegen-Overdevest,  Wil Hilgersom,  Riet Olijhoek,  Jan Onderwater


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 5 juli gaat pater Adri Kortekaas O.S.B. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór woensdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 12 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 11 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 12 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


HOOGFEEST VAN PETRUS EN PAULUS

Afgelopen maandag 29 juni vierde de Katholieke Kerk het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Volgens de traditie stierven deze twee grondleggers van de kerk (hier door El Greco afgebeeld op een schilderij uit ca. 1587-1592) in Rome de marteldood en werden daar buiten de stadsmuren begraven. Petrus (links met sleutel) en Paulus (rechts met boek) zijn ook de patroonheiligen van onze parochie. Lees meer (via kro-ncrv.nl)