Mededelingen & nieuws (15 juli)

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (7)

Sinds deze week wordt het Maria-altaar in de Goede-Herderkerk gesierd door twee engelen die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de kapel van klooster De Goede Herder dat tot de jaren zeventig achter de kerk stond. Bij het verlaten van het klooster zijn de engelen verhuisd naar Bloemendaal waar ze bij de zusters in de opslag kwamen te staan, zwaar beschadigd en niet meer toonbaar.

In 2015 ontving onze parochiekern een aantal bezittingen van de zusters, waaronder het beeld van de Goede Herder met schaap en ook deze engelen. Kunstenares Marie Mul, die deel uitmaakte van de groep restauratieschilders, heeft zich erover ontfermd. Destijds was zij verantwoordelijk voor de restauratie van het beeld van Maria en Kind in de Mariakapel.

De engelen heeft ze gerestaureerd in haar atelier, in de stijl van Fra Angelico. Ze waren aardig vuil en dus heeft Marie ze voorzichtig schoongemaakt. Het afgebroken gedeelte van één van de vleugels ontbrak, waardoor ze een geheel nieuwe heeft moeten maken. Daarvoor had zij gelukkig de andere vleugels als voorbeeld. Ze heeft dat gedaan met papier-maché, een eeuwenoude techniek die weliswaar nu in de hobbysfeer wordt getrokken, maar reeds in de twaalfde eeuw door de Chinezen als kunstvorm werd toegepast. Eenmaal door en door gedroogd wordt de materie keihard. Zo hard zelfs dat je erin kunt boren en zagen. Hierna heeft zij een grondlaag aangebracht en toen die ook droog was de uiteindelijke schildering. Tot slot kwam er ter bescherming een laag mat vernis op.

Marie vertelt erover: “Geïnspireerd door Fra Angelico wilde ik de engelen in zijn stijl en met zijn kleurgebruik schilderen. Nee, gemakkelijk was dat zeker niet maar wees er verzekerd van dat ik mijn ziel en zaligheid in deze twee figuren heb gestopt. Fra Angelico was een beroemde vijftiende-eeuws geschoold kunstschilder die in 1418 toetrad tot het Dominicaner klooster in Fiesole, niet ver van Florence. Zijn werken, zowel op paneel als fresco zijn sterk religieus van aard ten tijde van de vroege Renaissance. Hij wist de vroomheid van de heiligen en de heerlijkheid van de maagd Maria op een zeer bijzondere manier tot uitdrukking te brengen door zijn techniek en vooral door zijn prachtige heldere kleurgebruik.”

De beheercommissie van parochiekern De Goede Herder is Marie Mul zeer dankbaar voor haar vele werk en toewijding. In de Nieuwsbrief en Rondom de Kerk besteden we binnenkort meer aandacht aan deze restauratie en aan het werk van Marie Mul.  — Namens de beheercommissie, Gerard van der Hulst