Twintigste zondag door het jaar (15-16 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 15-16 augustus, twintigste zondag door het jaar (A): Jes. 56,1.6-7 – Rom. 11,13-15.29-32 – Mt. 15,21-28


Op 15 augustus viert de kerk het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Het dogma van de ten hemel opneming van Maria werd in 1950 door paus Pius XII afgekondigd. Dit was slechts een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog. De paus vertelde bij die gelegenheid dat hij in de loop van deze moeilijke periode altijd de kracht van Maria’s bescherming gevoeld heeft.

Het was een zeer angstige tijd met vele miljoenen slachtoffers hier in het Westen, maar ook in de oorlogen in Azië. Waar vindt de mens waardigheid, veiligheid en bescherming?

Het feest van Maria ten Hemelopneming komt voort uit Gods liefde voor haar. Zij ontvangt Gods Woord in haar schoot. Maria kent de wereld, staat midden in de wereld en weet wat God met haar voor heeft en  wijst zo in die wereld naar haar Zoon.

Macht en rijkdommen zijn niet het antwoord op vragen naar waardigheid en geluk. Door je te laten raken door het Woord van God mogen wij in solidariteit en eenvoud ons leven vieren, met elkaar. Dat geeft waardigheid, bescherming en perspectief tot geluk.

Ook wij kennen de wereld! Wij horen van de verschrikkelijke verhalen in de oorlogen in Azië, waaronder het voormalig Nederlands Indie. Vandaag 75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog daar. Verhalen komen tot ons over de gevangenschap, hongersnood en dwangarbeid, vaak tot de dood toe.

Wij kennen de wereld! We worden geconfronteerd met het ontzagwekkende leed in Beiroet. Het ligt in puin, vele en vele doden en nog meer gewonden. Mensen zonder huis en haard, één groot drama!! De wereld leeft mee, wij leven mee, in gebed en in onze collecte. Gisteren landelijk op de televisie, nu dit weekend een collecte in onze kerken.

Op het feest van Maria Ten Hemelopneming kennen wij de wereld en laten wij ons raken door de hemel, de hand van God in Jezus Christus, Het Woord dat perspectief biedt aan de wereld. Het Woord dat solidariteit en barmhartigheid inhoudt en hoop geeft!!

Op dit feest vindt Maria veiligheid en vrede bij God en is verenigd met God, die ook onze God en Vader is. Dat mag ons enthousiasmeren en inspireren om die weg te gaan van het Evangelie!!! Een reden te meer om een kaars te ontsteken bij Maria’s beeltenis. — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (15 augustus): Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (16 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Bert Pieterse, Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie. — Voor Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Simon Honselaar, Jan Straathof, Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Duijndam-Raaphorst;
Jo Nijssen–Brasker, Ria Tacx-van Kampen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood;

Parochiekern H. Laurentius (16 augustus): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Bert de Jong en Lena de Jong v.d. Geest, Annie v.d. Burg- van Veen, Marian den Hartog-Eikens, Paul Ammerlaan, overleden ouders van Os-Verbeek, familie De Jong v.d. Poel, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 16 augustus gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 23 augustus is er een eucharistieviering waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 22 augustus is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 23 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


MARIA TEN HEMELOPNEMING

Dat Maria ten hemel is opgenomen, scheidt haar niet af van de gelovigen, aldus Dirk Boone: ‘Daarom is er reden tot vreugde en hoop voor iedereen, want in haar is het geluk werkelijkheid geworden waartoe elkeen bestemd is.’ Lees meer (via kerknet.be)


HOUD DE HEER OP SOLDER (PETITIE)

De dreigende sluiting van de voormalige schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Zolder in Amsterdam, die in 2018 zijn honderddertigjarig bestaan als museum vierde en veel bezoekers trekt, leidt tot diverse reacties en acties in den lande. Lees onder meer de bijdrage van pater Hans-Peter Bartels O.F.M. in katholiek.nl

U kunt zich ook aansluiten bij een petitie waarin de Amsterdamse wethouder van Kunst en Cultuur Touria Meliani wordt verzocht om alsnog tot subsidiëring van het unieke museum over te gaan: Houd de Heer op Solder

Wie meer wil weten over de positie van de Nederlandse katholieken in de zeventiende eeuw leze het boek van Carolina Lenarduzzi: Katholiek in de Republiek (2019).