Mededelingen & nieuws (19 augustus)

JEZUS KENNEN MAAKT GELUKKIG β€” KORTE KATECHESE (6)

Jezus wil gekend worden. Hij vraagt zijn vrienden hoe de mensen over Hem praten. Petrus geeft een verrassend goed antwoord. Dat maakt Jezus blij en Petrus gelukkig. Daarna krijgt Petrus zijn roeping van Jezus: om rots te zijn, paus van de Kerk. Dwars door Petrus’ zwakte en zonde heen ziet Jezus die potentie! God kijkt vooral naar het goede in ons! β€” Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video