21e zondag door het jaar (22-23 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 22-23 augustus, eenenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 22,19-23 – Rom. 11,33-36 – Mt. 16,13-20


Een bekend spel is de escape-room! Met veel spanning en uitdaging speel je dit spel. In een bepaald tijdsbestek moet je een code vinden bestaande uit vier sleutels die uiteindelijk leidt tot de bevrijding.

In het evangelie van deze zondag krijgt Petrus de sleutels van Jezus: ‘Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen’. In de geschiedenis van onze kerk hebben ze de opdracht meer en meer toevertrouwd aan de paus in Rome. Maar we kunnen het breder bekijken. Bij de profeet Jesaja wordt ook gesproken over sleutelmacht met het oog op de opbouw van de gemeenschap: het gaat om Israël, bij Mattheus gaat het om het Rijk der hemelen.

Als christenen dragen wij zorg voor de weg naar het Koninkrijk der hemelen. Jezus predikt over het Koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen: God als bron en middelpunt van ons leven. God alleen kan ons bevrijden. Naar Hem zijn wij op zoek.

Met de onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis kunnen wij op weg gaan en met de sleutels de deur zien openen naar Christus zelf, Gods Zoon, de weg, de waarheid en het leven! Waar vinden wij die sleutels? In de Schriften en de Eucharistie: ‘’Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en herkende wij Hem niet bij het breken van het Brood’ (Lc 24)?

Als kerk zijn wij een gemeenschap die met elkaar een zoektocht aangaat, zoals in zo’n escape-spel om de sleutels te vinden voor het Koninkrijk van God. Dat is nieuwe evangelisatie. En juist in die zoektocht zullen wij ervaren dat in de goedheid en in de dienstbaarheid aan elkaar ons ook sleutels worden aangereikt die toegang geven tot Christus zelf. ‘Al wat je voor de minste der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’ (Mt. 25)! — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (22 augustus): Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria. — Uit dankbaarheid. — Voor Cornelia Janson-Dolle.

Parochiekern De Goede Herder (23 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Bert Pieterse, Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie. — Voor Sacha Lim, Tootje en Gerard Gründemann, Vader, moeder en Martin Hendriks, Ad Kluiters, Arie Wassenburg, Frans en Lex Winkelhuis, Siem Heemskerk. — Om zegen over een voorgenomen huwelijk. — Om zegen over gezin van een zoon. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (23 augustus): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 16 augustus gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 30 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 29 augustus is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 30 augustus is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


BISSCHOP VAN DEN HENDE HERVAT VORMSELVIERINGEN

Door het coronavirus moesten vormselvieringen dit voorjaar noodgedwongen worden uitgesteld. In totaal zal mgr. Van den Hende verspreid over de maanden oktober-november voorgaan in twaalf vormselvieringen, te beginnen in Den Haag.

Lees meer en bekijk de videoboodschap van de bisschop aan de vormelingen (bisdomrotterdam.nl)