Mededelingen & nieuws (14 september)

KERK EN CORONA

Sinds afgelopen weekend hebben de Nederlandse bisschoppen de bezoekregels voor de liturgievieringen in onze kerken aangescherpt, in lijn met het landelijke beleid. Naast het vooraf reserveren van een plaats via de secretariaten, het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het houden van anderhalve meter afstand zijn er twee belangrijke aanvullingen op het protocol van de laatste maanden:

  • Het aantal kerkgangers per viering is teruggebracht naar 30.
  • Er is een dringend advies om bij het in- en uitgaan van het gebouw een mondkapje te dragen, en dat pas af te doen als men heeft plaatsgenomen.

Dit blijft ook van kracht na de gedeeltelijke lockdown die het kabinet gisteren heeft afgekondigd. Het betekent dat meer parochianen dan voorheen de liturgievieringen via online streaming zullen moeten volgen. Gelukkig zal de Sint Jan binnenkort net als De Goede Herder worden aangesloten op de website kerkdienstgemist.nl


WERELDMISSIEDAG

Aankomend weekend is het Wereldmissiedag en wordt er gecollecteerd voor West-Afrika, onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9). Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil de Missio, werknaam voor de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland, stemmen van hoop laten horen. Lees meer (via missio.nl)

Geef in de collecte op Missiezondag, 17-18 oktober of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.


BISDOMBLAD TUSSENBEIDE VERNIEUWD

Enkele dagen geleden verscheen de jongste aflevering van het bisdomblad, in een aangepaste vormgeving. De nieuwe Tussenbeide heeft meer ruimte voor achtergrondverhalen, interviews, inspirerende citaten en mooie beelden.

Het goede van Tussenbeide is behouden in de vernieuwing. Het blad wordt nog steeds gedrukt op krantenpapier, maar heeft nu een vormgeving als die van een weekendbijlage. Ook blijft het in een digitale versie (pdf) te lezen.


DE TWEEDE CORONAGOLF GEEFT STRESS — KORTE KATECHESE (13)

Wat doet de tweede golf met ons? Wie of wat is dan onze zekerheid? Een frauderende slotenmaker en een inspirerende klusser en Jezus in de storm passeren de revue.  Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video