32e zondag door het jaar (7-8 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 7-8 november 2020, 32e zondag door het jaar (A): Wijsh. 6,12-16 – 1 Tess. 4,13-18 of 13-14 – Mt. 25,1-13


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, 7 november 2020.

Beste parochianen,

Dit weekend op 7 november viert de kerk het Hoogfeest van de heilige Willibrord.  Hij werd geboren rond 658 in Engeland en trad op jonge leeftijd in bij de benedictijnen.  Na zijn priesterwijding ging hij in 690 met een aantal vrienden naar de Lage Landen en op uitnodiging van de Frankische koning  Pepijn van Herstal  het pas veroverde gebied van de Friezen te kerstenen.  In 695 werd hij tot bisschop gewijd. Hij bouwde veel kerken en kloosters. Op 7 november 739 stierf hij in Echternach in Luxemburg.

Blijde boodschap — Het is Jezus zelf die ons uitnodigt om de Blijde Boodschap te verkondigen. Het Goede Nieuws dat God met ons is, Hij naast ons staat, bij tegenspoed, in ons verdriet. Dat hij een God is, die bij met ons is, ons sterkt in onze vreugde en kracht geeft om ons leven inhoud te geven. Zeker nu in Coronatijd. We hoeven het niet zelf te doen. Hij is met ons…. alle dagen tot aan de voleinding der wereld (Mt. 28, 20).

Naar buiten — Als de kerk niet naar buiten gaat, zegt paus Franciscus, is zij geen kerk. Ofwel de Kerk treedt naar buiten of zij is geen kerk. Als de Kerk niet naar buiten gaat  is zij een spiritueel genootschap, een multinational om initiatieven en boodschappen met ethisch religieuze inhoud de wereld in te sturen. Daar is niets verkeerds aan, maar het is niet de Kerk. Uiteindelijk komt het erop neer dat wij als Kerk getuigenis afleggen van het leven van Jezus Christus!

Kruisheren — In mijn getijdenboek heb ik al sinds mijn wijding een bidprentje van de moord op 24 kruisheren in 1965. Ik ken hen natuurlijk niet, maar ik vond dit prentje in een oud boek en het raakte mij! 24 mannen, die met de beste bedoelingen huis en haard hebben verlaten om het evangelie te prediken in den vreemde en vonden daar de dood. Op het bidprentje 24 foto’s, dan komt het nog meer dichtbij! Ik bid vaak voor hen.

Californië — Twee jaar geleden op vakantie bezocht ik de missieposten die pater Junipero Serra in de achttiende eeuw in Californië heeft gesticht. Een waanzinnige beleving. Hij plantte er een kruis, vierde de eucharistie en wilde goede contacten met de lokale bevolking.  Hij stichtte missieposten één dagreis van elkaar, opdat hij de broederschap heel belangrijk vond.  Drie elementen het kruis van Jezus Christus, de eucharistie en hartelijke betrekkingen met elkaar! Helaas, zegt de geschiedenis is dat niet altijd vreedzaam verlopen. Door de meegebrachte ziekten vanuit Europa en vooral door koloniaal gedrag kende deze tijd ook pijn en onderdrukking.

Wijsheid — Daarom als wij naar buiten willen gaan om de Blijde Boodschap te verkondigen hebben wij wijsheid nodig. In het evangelie van deze zondag gaat het over vijf wijze en vijf dwaze bruidsmeisjes. De bruidegom moest begeleid worden op weg naar zijn bruiloft, maar dat duurde iets te lang. Sommigen hadden geen olie meer. De lampen die de dames bij zich hebben, hebben de vorm van fakkels die door olie gevoed worden. De fakkel staat voor de Thora: Gods wijsheid die mensen aan elkaar doorgeven. De olie voor de bezieling en bezinning, de olie van geloof.

Wat is wijs? Je bent wijs als je geworteld bent in Gods wijsheid. Die wijsheid kun je niet verwerven, maar alleen naar verlangen, lerend en delend in het leven staan. Een levensweg gaan van bezinning en bezieling, van verlangen en geloven in Zijn koninkrijk. Juist in onze gemeenschap, in de liturgie wordt die wijsheid ons aangereikt!

Binding — Naar buiten gaan betekent: je binden aan Christus en je binden aan medemensen. Zo geef je God alle ruimte om er te zijn voor zijn mensen, om hen te kunnen troosten en te bemoedigen, hen te kunnen sterken en kracht te kunnen geven om mens te kunnen zijn in deze wereld. Dat wij zo samen kerk kunnen zijn is mijn  diepste wens en gebed voor u en uw gezin. Niet alleen in onze eigen kerkgemeenschap, maar vandaag bedenken wij op Willibrordzondag dat wij geroepen zijn om dit samen te doen met onze broeders en zusters van de andere christelijke kerken. Goede zondag. — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (7 november): Voor Huib en Riet Verstegen-Berg, Jan en Riet van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim.

Parochiekern De Goede Herder (8 november) — Voor de onlangs overleden parochianen: Jeanne Nijssen. — Voor Theo Jaspers, Piet Bongers, Nel Kocken-van Wensveen, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Arie Wassenburg, Jo Vlasveld, Alie Rotteveel, Nettie en Vincent Smeets. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (8 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van
Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo van de Krogt.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 7 november gaat pater Christ van den Eijnden S.C.J. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 8 november gaat Thea Dingjan-Zonneveld voor in de voord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met muzikale ondersteuning door de cantores van het dames- en herenkoor en António Pedrosa (orgel). Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 15 november is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met muzikale ondersteuning door cantores van het jongerenmiddenkoor. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 14 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf), de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 15 november is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


WOORDEN VAN HOOP EN TROOST — BISSCHOP VAN DEN HENDE

Nu de tweede lockdown een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen de kerken in Nederland opnieuw een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zal de Raad van Kerken vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. 

In de eerste aflevering van Woorden van Hoop en Troost spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert aan de brief van Paulus aan de Romeinen.

Bekijk de video (via raadvankerken.nl)


THAT’S LIFE — COLUMN WILFRIED KEMP

Wilfred Kemp schreef een column over dromen: “Koester ze. Maar jaag ze niet na. Voor je het weet veranderen ze in nachtmerries…”.

Lees de column (via kro-ncrv.nl)