Christus Koning (21-22 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 21-22 november 2020, Christus KoningEz. 34,11-12.15-17 – 1 Kor. 15,20-26.28 – Mt. 25,31-46


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, 21 november 2020.

Beste parochianen,

Wat mij betreft is het geen geheim dat ik smul van de afleveringen van The Crown: de Netflix-serie over het koningschap van Elizabeth II. Bijzonder daarbij is dat zij als jonge koningin een lijfspreuk koos die luidt: ‘Ik dien’. Misschien daardoor wel dat ik de serie zo goed vind. Dit zijn Elizabeths woorden in vertaling: ‘Ik verklaar voor U allen, voor mijn hele leven, of het nu lang of kort is, dat ik in dienst aan U zal staan en aan onze grote keizerlijke familie waar wij allen toe behoren. God sta me bij mijn gelofte in te lossen en God zegene U die er deel van uit willen maken’.  Een koningin met een dienende functie! Heel haar leven staat in het teken van dienen.

Evangelie — Jezus spreekt in het evangelie ook over een koning, maar dan wel over zichzelf. Een koning is nu niet bepaald het beeld dat spontaan bij ons opkomt als we aan Christus denken. Toch tegelijk nuanceert Hij dit beeld, of beter gezegd: vervolmaakt Hij het, door het beeld van de herder eraan toe te voegen. Christus is Koning op de wijze van een herder. Het herderlijk koningschap van Christus uit zich, naast het dienen, echter ook in de vorm van het spreken van recht, van een oordeel. ‘Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen. Hij zal de mensheid dan scheiden in twee groepen zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken’. Dit beeld kan ons bang maken, zeker… maar ook uitdagen! Waarom?

Christus Koning — Het feest van Christus Koning is een jong feest in onze kerk. Het werd door kerkleiders naar voren geschoven in een tijd dat de wereld vol raakte met dictatoriale leiders en koningen met macht en aanzien. In die dagen werd Christus gepresenteerd als een heel andere koning, iemand die niet voorbijgaat, maar stilstaat bij de mensen, bij mensen in nood. Hij was een koning die niet gediend wilde worden, maar zelf kwam dienen. Zijn koninkrijk staat niet op de wereldkaart.

Dienstbaar — Jezus vraagt of aan de kwetsbare mensen in nood recht wordt gedaan en of de mensen die aan het oordeel zijn onderworpen aandacht hebben geschonken aan deze mensen in nood. Hij roept ons allen op, dienstbaar te zijn aan de armen, de hongerigen, de gevangenen, de zieken…… ‘Al wat je voor de minsten der mijnen hebt gedaan, heb jij voor Mij gedaan (Mat 25). Hoe: in naam van Christus zelf!

Zijn Rijk — Allerlei Rijken zijn in de loop van de geschiedenis verdwenen. Het machtige Romeinse Rijk is ingestort. Het Rijk van Napoleon is ten ondergegaan. Maar het koninkrijk van Christus heeft zich in de kracht van de Heilige Geest over de hele wereld verspreid. Het is nergens op de wereldkaart aan te wijzen, maar toch overal op aarde aanwezig.  Zijn koninkrijk begint namelijk in de harten van mensen die in Zijn Geest willen leven. Die koning Christus mogen wij volgen op de koninklijke weg van liefde, waarheid, gerechtigheid en vrede.

Goed weekend. — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (21 november): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (22 november): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Zwetsloot, Jeanne Nijssen. — Piet Bongers, Nel Bruines-Overmeer, Lina en Frits Labordus, Aad Beereboom, Frans en Lex Winkelhuis, Kees van Schie, Sacha Lim, Tootje en Gerard Gründemann, Geertruida Maria van Schagen-Vink. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (22 november): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis, dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de dopeling Ivy Hilgersom, die zondagmiddag het H. Doopsel zal ontvangen. — Voor Cors van de Bosch, Jeanne van de Bosch-van Haaster, Ton en Carla van de Bosch, Sjanie Waaijer-van de Bosch, Nel Verburg- Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm- van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 21 november gaat pater Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 22 november gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met muzikale ondersteuning door zangers van het dames- en herenkoor en Antónia Pedrosa op het orgel. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — In verband met de grote belangstelling, die ver uitgaat boven het huidige maximum van 30 parochianen, is het niet langer mogelijk om in één keer voor meer weken te reserveren. Dit betekent dat u zich elke week alleen voor de eerstvolgende viering kunt aanmelden met naam en telefoonnummer. Op vrijdag krijgt u dan bericht of er op zondag plaats voor u is. Graag uw begrip voor deze aanpassing, genomen in overleg met pastoraatgroep en beheercommissie. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 29 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met muzikale ondersteuning door zangers van het jongeren-middenkoor. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 28 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf), de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 29 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


BIOGRAFIE OVER KARDINAAL WILLEBRANDS

Onlangs verscheen een biografie van kardinaal Johannes Willebrands, geschreven door Karim Schelkens. ‘Willebrands was een stille, noeste doorwerker, geen tafelspringer’, aldus de Vlaamse auteur en religiehistoricus.

Volgens Schelkens wordt Willebrands in Nederland vooral herinnerd als aartsbisschop van Utrecht (1975-1983), die in de sterk gepolariseerde Nederlandse kerk en bisschoppenconferentie niet de verhoopte verzoening wist te brengen. Maar Willebrands was daarvoor en daarnaast een pauselijk diplomaat van wereldformaat, wegbereider van de dialoog tussen de verschillende christelijke kerken en tussen verschillende religies. Lees meer (via kro-ncrv.nl).


LOCKDOWN — COLUMN LEO FIJEN

‘Als je niet weet wat je moet doen, weet je door rituelen weer wat je kunt doen. Want rituelen geven je woorden en handvatten als je sprakeloos bent. En dat zijn we, nu we weer meer op onszelf zijn aangewezen en niet weten hoe we in de afzondering van de huiskamer tot leven kunnen komen.’

Lees verder (via kro-nrcv.nl)