Mededelingen & nieuws (30 december)

Beste parochianen,

De laatste weken van dit jaar zijn voor veel mensen niet gemakkelijk geweest. Ook voor mij niet!

De steeds terugkerende longontsteking had zijn weerslag op het ritme van mijn hart. Daarbij werd mijn moeder ernstig ziek en kwam te overlijden. Op pure wilskracht heb ik haar de ziekenzalving toegediend en heb ik de eucharistie gevierd bij haar afscheid.

Een tweede ziekenhuisopname de dag erna (22 december) bleek noodzakelijk.

Gelukkig mag ik vandaag (29 december) het ziekenhuis verlaten en hopelijk is de ontsteking verdwenen en gaan wij de goede kant op. Mijn klachten waren niet corona-gerelateerd.

Ik heb ongelofelijk veel post ontvangen met hele mooie gedachten, wensen en gebeden. Dit heeft mij zeer gesterkt! Heel veel dank hiervoor. Ik zal dit niet snel vergeten.

Een goede jaarwisseling en voor het nieuwe jaar veel heil, zegen en gezondheid. — Pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (14)

De Goede Herderkerk bood op Kerstavond en -morgen noodgedwongen een verlaten aanblik. Een heel verschil met Kerstmis 2019 toen vier diensten in totaal zo’n 1400 bezoekers trokken! Toch hebben parochianen vanuit de huiskamers in totaal ruim 700 keer ingelogd op de vier online vieringen die werden gestreamd. En aangezien de statistieken van de website kerkdienstgemist.nl leren dat er gemiddeld twee personen per inlog meekijken, mogen we concluderen dat het totale aantal kijkers een flink stuk boven de duizend is uitgekomen. Op Kindje wiegen 2.0 (zie foto) werd zo’n 80 keer ingelogd. — Michel Coene

In Stompwijk zijn er geen online vieringen. Maar de vieringen in onze Laurentiuskerk met een klein gezelschap waren heel mooi en werden enorm gewaardeerd. Op dinsdag 22 december was er een viering speciaal voor de ouderen. Na afloop was er koffie voor iedereen die netjes op zijn plaats bleef zitten. Kerstavond ging natuurlijk niet door, maar Eerste Kerstdag was weer een mooie viering waarin een paar leden van het parochiekoor zongen. Op Tweede Kerstdag hebben een paar muzikanten het Kindje wiegen en Koekdelen opgeluisterd. Dit keer niet met liederen om mee te zingen, maar wel met een leuke kerstsfeer. En de aanwezige kinderen hebben met belletjes, tamboerijn en sambaballen flink meegeholpen. Tijdens de zondagviering (27 december) werd het kerstfeest nog een beetje voortgezet met kerstliederen door de voorzanger. Al met al toch mooie dagen. Ook al hopen we natuurlijk dat we volgend jaar weer met veel meer mensen bij elkaar mogen zijn. — Marianne Turk.

Kerst in de Sint Janskerk is sober en stil verlopen, maar hopelijk hebben veel mensen thuis mee gevierd via de website kerkdienstgemist.nl. Door de lockdown spreken we weinig mensen en hebben we ook nog geen beeld van de aantallen die thuis meegevierd hebben. Wel een aantal reacties van gezinnen die interactief meevierden met de kinderviering van 17.00 uur. Er zijn op aanvraag stickerpakketjes en liturgieboekjes thuisbezorgd. Met de stickerpakketjes konden de kinderen thuis dezelfde figuren van de kerststal plakken als die in de kerk door 3 kinderen werden opgehangen, en natuurlijk ook meezingen. zie de bijgaande foto van Gijs en Cees, die thuis meedoen. De Sint Jan is het hele jaar dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur geopend, ook tijdens de beide kerstdagen is er behoorlijk wat aanloop geweest. Altijd goed af te lezen aan het aantal kaarsjes dat in de Mariakapel wordt opgestoken. Tot 19 januari zijn er vanuit de Sint Jan alleen maar vieringen via livestream, daarna hopen we weer op betere tijden en zien we graag onze trouwe kerkgangers weer terug. — Annie Borst


KERSTCOLLECTE — GEEF OP AFSTAND !

Velen voelen zich ondanks de anderhalve meter afstand betrokken bij onze parochiekernen en weten zich dankzij allerlei initiatieven gesteund. Voor hen hebben onze drie penningmeesters een verzoek: geef op afstand! Maak dit jaar uw bijdrage aan de kerstcollecte digitaal over naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Sint-Jan–nieuwsbrief voor de maand januari: nummer 2021/1 (pdf).

Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PASTORAAL TEAM HHPP WENST U EEN ZALIG NIEUWJAAR!

Bekijk de video (via YouTube)