Openbaring des Heren (2-3 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 2-3 januari 2021, Openbaring des Heren (B)Jes. 60,1-6 – Ef. 3,2-3a.5-6 – Mt. 2,1-12


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 2 januari gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 3 januari gaat pastor Kees van Vliet voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met zangers van het jongerenmiddenkoor ol.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 3 januari gaat pastor Bertus Wessel voor in de eucharistievering in de H. Laurentiuskerk, Stompwijk. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden.

Parochiekern Sint Jan (2 januari): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (3 januari): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Goddijn, Jan Kok. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Ida Bos-Kooter, Rie van der Meer-Montanus, Jan Goddijn. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (3 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve voor zondagvieringen in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Online vieringen kunt u volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 10 januari is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 9:30 uur. — Voor de meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 9 januari is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief(pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 10 januari is er een eucharistieviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


DE SCHAAPSKOOI IN BEELD (1)

Ondanks het besluit om de kerstvieringen in de Goede Herderkerk alleen online aan te bieden, zonder kerkgangers, zijn de vele voorbereidingen met aandacht en enthousiasme ter hand genomen. Vooraf werd er een lezingendienst met kerstliederen opgenomen door zangers van het dames- en herenkoor, en dat gold ook voor het Kindje wiegen. Beide uitzendingen zijn veelvuldig bekeken en waren echt schitterend.

Dat er uiteindelijk maar vier koorzangers per viering mochten zingen en dan nog zonder publiek is begrijpelijk in deze heftige lockdown-periode, maar natuurlijk wel jammer. Uiteindelijk hebben we drie hele mooie live kerstvieringen kunnen uitzenden, maar wat hadden we als gemeenschap graag samen gevierd en elkaar Zalig Kerstmis gewenst! Kerstmis vieren is toch samen op weg gaan, naar Bethlehem, naar het Kind en het Licht.

De bloemengroep heeft zich ingespannen om de kerk kerstwaardig te versieren, en de twee stallen stonden uitnodigend klaar voor de ontvangst op zaterdag- en zondagmiddag van belangstellenden, die tevens een kaarsje konden opsteken. Zo’n 200 ouderen en zieken ontvingen een kerstwens, wat zeer op prijs gesteld werd. Er is dan ook hard gewerkt door de adventsgroep en de kinderen om met een mooi gemaakt kerststalletje op een kaart een warme groet over te brengen aan de mensen thuis. Veel stalletjes hangen in de kerstboom of staan ergens te pronken.

Het kerstboekje van de HHPP Oost dat op initiatief van pastoor Broeders is samengesteld ter begeleiding van deze kersttijd werd op 750 adressen van onze gemeenschap bezorgd. Het geeft volop ondersteuning in ons geloven thuis met elkaar en een gevoel van saamhorigheid.

Dank je wel, bloemschikkers, kosters, zangers, lectoren, geluidstechnici, bezorgers en alle andere vrijwilligers voor jullie waardevolle bijdragen! Dank ook aan pastor Kees van Vliet, die te elfder ure pastoor Broeders verving tijdens enkele vieringen.

Dit jaar is alles anders, er is meer rust en stilte. Soms is er zelfs een vredig en dankbaar gevoel als we alle beelden op de tv voorbij zien komen. Kerstmis 2020 is en blijft bijzonder om op terug te kijken. Maar met het licht van het Kerstkind en alle positieve lichtjes die we toch zeker deze weken hebben mogen zien en ervaren gaan we vol goede moed op weg naar 2021. Zalig Nieuwjaar! — Jeaneke van der Hulst, namens pastoraatgroep en beheercommissie van De Goede Herder


VIJF ICONISCHE BEELDEN UIT 2020

Uit het jaar dat nu bijna ten einde is gekomen selecteerde Lieve Wouters voor de website kerknet.be vijf beelden die op haar een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Een biddende paus Franciscus op een onwezenlijk stil en donker Sint-Pietersplein voert de lijst van 5 iconische beelden van 2020 aan. Bekijk de bijdrage