Doop van de Heer (9-10 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 9-10 januari 2021, Doop van de Heer (B)Jes. 55,1-11 – 1 Joh. 5,1-9 – Mc. 1,7-11


WAAROM BIJDRAGEN AAN DE ACTIE KERKBALANS VAN ONSCHATBARE WAARDE IS?

UW BIJDRAGE AAN DE ACTIE KERKBALANS IS VAN ONSCHATBARE WAARDE, OMDAT DE KERK ALTIJD DEUREN OPENT, OOK IN TIJDEN VAN LOCKDOWN!

Uw parochiekern is een plaats van betekenis waar:

  • inspirerende vieringen zijn en de sacramenten worden gevierd,
  • mensen samenkomen die vanuit het Evangelie willen leven,
  • mensen omzien naar elkaar,
  • betrokken zijn bij hun naasten dichtbij en ver weg,
  • mensen samen naar het Woord van God luisteren om antwoorden te vinden op levensvragen,
  • en aandacht hebben voor kinderen en tieners.

De parochie zet zich in om zo een plek van betekenis te zijn voor álle mensen: jong of wat ouder, gelovig en zoekend. Veel activiteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, wat zij doen is niet kosteloos. Denk aan de koffie, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen, bloemen en onderhoud van het gebouw. Ook voor het pastoraal team dat beroepsmatig mensen persoonlijk ondersteunt, vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.

Mogen we u vragen om de parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? De parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van giften. Daarom is uw financiële steun van onschatbare waarde. In de loop van deze maand gaat de actieperiode Kerkbalans weer van start. Vrijwilligers staan klaar om hun bijdrage te leveren. Doet u ook mee? Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven. En wilt u daarom ook bidden voor het welslagen van de actie Kerkbalans?

Beheercommissies van de parochiekernen van regio oost


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 9 januari gaat pater Christ van den Eijnden S.C.J. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Met cantores van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 10 januari gaat Thea Dingjan-Zonneveld voor in de woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 10 januari gaat pastor Bertus Wessel voor in de eucharistievering in de H. Laurentiuskerk, Stompwijk. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die onlangs is overleden.

Parochiekern Sint Jan (9 januari): Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen

Parochiekern De Goede Herder (10 januari): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Goddijn, Jan Kok. — Voor Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Jo Vlasveld, Arie Wassenburg, Nel Bruines-Overmeer, Nettie en Vincent Smeets. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (10 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve voor zondagvieringen in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Online vieringen kunt u volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 17 januari is er een eucharistieviering waarin Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). —Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 16 januari is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief(pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 17 januari is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


RELIEKEN VAN PETRUS CANISIUS NAAR KATHEDRAAL FRIBOURG

In diverse bisdommen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland wordt dit jaar feestelijk herdacht dat een half millennium geleden Sint-Petrus Canisius werd geboren. Deze grote jezuiet, die op 8 mei 1521 als Peter de Hondt in Nijmegen werd geboren, speelde een grote rol in de Contrareformatie. Hij wordt de ‘tweede apostel van Duitsland’ genoemd.

In de loop van 2021 zullen de relieken van Canisius — die nu nog rusten in het door hem opgerichte Sint-Michielscollege in het Zwitserse Fribourg — worden overgebracht naar de Sint-Nicolaaskathedraal aldaar. 
Lees meer (via kro-ncrv.nl)