2e zondag door het jaar (16-17 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 16-17 januari 2021, 2e zondag door het jaar (B): 1 Sam. 3,3b-10.19 – 1 Kor. 6,13c-15a.17-20 – Joh. 1,35-42


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 16 januari gaat  pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Met cantores van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 17 januari gaat pastor Kees van Vliet voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 17 januari gaat Marianne Turk voor in de woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk, Stompwijk. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die onlangs is overleden.

Parochiekern Sint Jan (16 januari): Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (17 januari): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Goddijn, Jan Kok. — Voor Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Duijndam-Raaphorst, Nel Koek-Zwetsloot, Jeanne Nijssen, Jan Zwetsloot, Ria Tacx, Nel Kocken-van Wensveen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (17 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg- Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Johan van Vliet (jaargetijde), Cor v Oosten (jaargetijde), Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve voor zondagvieringen in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Online vieringen kunt u volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 24 januari is er een eucharistieviering waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Met zangers van het tienerkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 23 januari is er geen eucharistieviering. In plaats ervan is er op zondag 24 januari een oecumenische viering in de Sint-Janskerk waarin dominee G. Smit en gebedsleider Margreet Onderwater voorgaan (alleen online te volgen; zie boven). Aanvang: 10:00 uur. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief(pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 24 januari is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


PAUS: GOD LOFPRIJZEN OOK IN TIJDEN VAN TEGENSPOED

Tijdens zijn wekelijke catechese spoorde paus Franciscus katholieken aan om God niet alleen in gelukkige tijden te lofprijzen, “maar vooral op moeilijke momenten”. Hij wees daarbij op het Zonnelied van Sint-Franciscus van Assisi, die deze lofzang dichtte toen hij in een ernstige crisis verkeerde.

Hoewel God vanuit zijn wezen niets of niemand nodig heeft, aldus de paus, is het lofprijzen van God bovenal gezond voor de lofprijzer: “Het zuivert de ziel, het laat je ver vooruit kijken om niet gevangen te blijven in het moeilijke moment, in de duisternis van de moeilijkheid”. Lees meer (via kro-ncrv.nl)


LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL — COLUMN VAN DER HEIJDEN

Als parttime geestelijk verzorger in een verpleeghuis heeft Christian van der Heijden ervaren hoe het virus toesloeg en zijn ontwrichtende gang ging. “Sinds derde kerstdag zijn er bij ons negen bewoners aan COVID-19 overleden. Dat hakt er behoorlijk in, kan ik u zeggen.” De eerste dosis van het coronavaccin van BioNTech/Pfizer dat hij begin deze week kreeg ingespoten, verwelkomt hij als licht aan het eind van de tunnel. Lees meer (via kro-ncrv.nl)