Mededelingen & nieuws (19 januari)

KIJKEN DOOR DE OGEN VAN GENADE

Het Nieuwe Jaar is al weer enkele weken oud en nogal wat mensen hebben het ervaren als een valse start. ‘Want er is helemaal niets nieuws begonnen. Er is nog steeds dat Covid virus’, zeggen ze met nadruk, alsof het wisselen van het jaar daar een einde aan zou hebben gemaakt. Maar is dat nu een reden om bij de pakken neer te zitten? Zeker niet! Maar wat dan wel ?

Ergens op de sociale media kwam ik een gedicht tegen. Van boven naar beneden gelezen vertelt het hoe ellendig het jaar 2020 wel niet was. Lees je het van beneden naar boven dan spreekt het over kansen en mogelijkheden.

Nee, hier is geen sprake van een cliché over het half gevulde glas. Als christenen hebben we een uniek vermogen anders te kijken naar de werkelijkheid. Pasen laat ons zien dat niet duisternis en dood het laatste woord hebben maar licht en leven. Mag je dan nooit eens klagen of mopperen ? Natuurlijk wel,  de weerbarstigheid van het leven mag worden genoemd. De uitdaging is om er  niet in te blijven steken en de moed te hebben om wat ons overkomt – ook in deze verlengde coronatijd – eens anders te bekijken. Kijken zoals God naar zijn mensen, naar zijn schepping kijkt. Kijken door ogen van genade.

Pastoraal werker Marlene Falke, ‘belhamel van Zuid (waarover later meer)

DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG

Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
“Er zit iets moois in iedere dag”
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes

Lees het gedicht nu van onder naar boven


ACTIE KERKBALANS GAAT VAN START!

Aan alle parochianen van Regio Oost,

Ook in de Regio Oost van de Petrus-en-Paulusparochie is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. In onze drie parochiekernen zijn de inkomsten, met name vanwege de Corona-pandemie, duidelijk afgenomen. Door zuinig te zijn en dankzij de belangeloze inzet van vrijwilligers proberen wij de kosten zoveel mogelijk te drukken.

Wij doen een dringend beroep op u, onze parochianen, om de Actie Kerkbalans volop te ondersteunen. Wij hopen op een positieve respons!

Beheercommissies van de parochiekernen in Regio Oost


EEN KATHOLIEK ALS 46E PRESIDENT VAN DE VS

Official White House Photo by David Lienemann, 2013

Wanneer Joe Biden woensdagmiddag 20 januari zal worden ingezworen als 46e president van de Verenigde Staten, is hij na John F. Kennedy pas de tweede rooms-katholiek die dit hoge ambt gaat bekleden.

Voorafgaand aan de eedaflegging zal Biden samen met de Democratische en Republikeinse leiders van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat een gebedsdienst bijwonen in de St. Matthew’s Cathedral in Washington.

Tijdens de inauguratie zullen twee oude vrienden van Biden, pater Leo O’Donovan S.J. en pastor Silvester Beaman een gebed uitspreken waarin Gods zegen over de nieuwe president en Amerika zal worden afgesmeekt. Zowel Biden als zijn diep verdeelde land hebben daar meer dan ooit behoefte aan. Lees meer (via kro-ncrv.nl).