Mededelingen & nieuws (21 januari)

VIERINGEN IN DE GOEDE HERDER TIJDELIJK ZONDER KERKGANGERS

In verband met de corona-pandemie — waarbij een nieuwe, ‘Britse’, virusmutatie voor extra besmettingen lijkt te zorgen — heeft de Nederlandse regering vandaag de lockdown verder verscherpt. Mensen mogen thuis nog maar één bezoeker per dag ontvangen en er wordt een avondklok ingesteld. 

In deze situatie van ingeperkte sociale contacten hebben wij  besloten om geen onnodige risico’s te nemen. Daarom worden de zondagvieringen in de Goede Herderkerk de komende weken gehouden zonder kerkgangers; ze zijn wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl

Dit geldt voorlopig voor de vieringen van 24 en 31 januari en van 7 februari. 

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel, die wij met pijn in het hart hebben genomen.

Beheercommissie en pastoraatgroep van parochiekern De Goede Herder