3e zondag door het jaar (23-24 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 23-24 januari 2021, 3e zondag door het jaar (B): Jona 3,1-5.10 – 1 Kor. 7,29-31 –Mc. 1,14-20


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 23 januari is er geen eucharistieviering. Wel is er op zondag 24 januari een oeucmenische viering in de Sint-Janskerk, waarin dominee G. Smit en gebedsleider Margreet Onderwater voorgaan. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang: 10:00 uur.

Op zondag 24 januari gaat pastor Rob Kurvers voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met zangers van het tienerkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 24 januari gaat pastor Bertus Wessel voor in de eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk, Stompwijk. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die onlangs is overleden. — Voor pater Thijs Moons O.F.M. die ziek is.

Parochiekern Sint Jan (24 januari): Voor Riet van Diemen-de Jong, Jan van Diemen en Wilma van Diemen.

Parochiekern De Goede Herder (24 januari): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Goddijn, Jan Kok. — Voor Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Lies en Adriaan Vreeburg, Dick van der Hulst, Ivo Harteveld,
Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (24 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Cors van de Bosch, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm- van Vliet, Gerard
Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 31 januari is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 30 januari is er een eucharistieviering, voorganger: N.N. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief(pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 31 januari is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PASTOR BERTUS WESSEL STELT ZICH VOOR

Sinds een paar maanden mag ik af en toe voor gaan in uw kerk. Helaas is dat sinds december vanwege de ziekte van uw pastoor Broeders. Ik wil u graag iets over mij vertellen.

Ik ben een geboren en getogen Drent (Coevorden). Op mijn twintigste ben ik gaan werken op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarnaast ben ik theologie gaan studeren op de priesteropleiding Bovendonk.

In 1990 ben ik gewijd door bisschop Bär. Daarna heb ik jarenlang in parochies gewerkt. Sinds ruim 20 jaar werk ik in het ziekenhuis (Haaglanden MC). Ik ga in gesprek met patiënten, hun naasten en medewerkers. Het is de patiënt die bepaalt waar het over gaat. Een groot aantal mensen hebben hun contact met hun kerk verloren. Soms ben ik de eerste die ze weer spreken over hun leven, hun (verdwenen) geloof. Ik hoor dan hoe je als mens getroffen kan worden door ziekte of een ongeluk.

In het afgelopen jaar en nu kom ik veel in contact met mensen die corona hebben (gehad). Hoe groot is bij hen niet alleen de lichamelijke schade, maar ook de geestelijke! Ik voel me gesterkt door mensen die ondanks alle ellende toch veel steun beleven aan hun geloof. Zij voelen zich door God aangeraakt, beschermd.

Bertus Wessel, pastor


ONDERZOEK NAAR DE KERK IN CORONATIJD GEPUBLICEERD

Actie Kerkbalans presenteerde op vrijdag 22 januari de uitkomsten van een onderzoek naar de kerk in coronatijd, onder leden van de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken in Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat kerkleden het samen zingen het meest missen nu de vieringen slechts beperkt toegankelijk zijn. Dit zegt bijna 45% van de bijna 2.000 respondenten. Daarnaast worden het fysiek aanwezig kunnen zijn in de kerk (34%) en ontmoetingen met mede-kerkleden (28%) genoemd als onderdelen die worden gemist. De waardering voor de eigen kerk blijkt in coronatijd bij met name trouwe kerkgangers niet tot weinig veranderd.

In het onderzoek is verder gevraagd naar het geefgedrag van kerkleden. Vier op de vijf leden geeft geld aan de kerk, maar liefst 40% geeft ook tijd als vrijwilliger. De redenen om geld of tijd te geven aan de kerk zijn verschillend, maar betrokkenheid bij de kerk wordt in beide gevallen het vaakst genoemd. Kerkleden zijn het meest bereid om geld te geven voor het onderhoud van het kerkgebouw, diaconale projecten en pastoraat. Lees meer (via kerkbalans.nl)