Mededelingen & nieuws (27 januari)

DE BELHAMEL VAN REGIO ZUID

Het is nu enige tijd geleden dat we met elkaar begonnen zijn aan de ontwikkeling van Regio Zuid. Er is veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren waar het de samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van de H. Petrus, Lam Gods en Hartebrug betreft. Voor mijzelf was het geen eenvoudige start. Immers de beide andere regio’s kregen een pastoor als ‘eerst aanspreekbare’. En dat ben ik niet, geen pastoor, geen priester en dus ook naar de aard van de zaak geen herder.

In de afgelopen tijd heb ik me wel afgevraagd als het om herders en kuddes gaat welk beeld of welke rol dan wél bij mij past. Die van een herdersstaf? Ben ik er voor de herders van onze parochie om op te leunen, ben ik tot steun? Zeker, maar een staf is zo’n ding en zegt niets over de relatie met de geloofsgemeenschappen, de mensen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd. De herdershond dan, die samen met de herder zorg draagt voor de veiligheid van de kudde onderweg naar grazige weiden? Ik moet zeggen dat dat me al meer aansprak.

Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers werd mij een mooi beeld aangereikt, die van de belhamel. Daar herken ik me wel in. Er zit iets speels ondeugends in dat beeld, als je het overdrachtelijk gebruikt. Letterlijk is de belhamel het schaap dat voorop loopt met een bel om zijn nek, de andere schapen volgen de belhamel die op zijn beurt voortdurend in contact staat met de herder. Die rol past me wel maar dan… Bij enige speurwerk bleek dat een hamel een gesneden ram is. En dat ging nu weer niet voor mij op. Enig dieper graven leerde mij dat als een ram niet meer achter de vrouwtjes aan hoeft om te zorgen voor een talrijk nageslacht, hij meer aandacht heeft voor de goede weg en de kwaliteit van het gras.

En precies toen werd mij duidelijk wat mijn rol zou kunnen zijn. In Regio Zuid gaat het niet in de eerste plaats om de aantallen, om de toename van het aantal gelovigen. Het zou mooi zijn maar dat is een hele opgave in deze tijd. Veel meer gaat het om vitaliteit, de goede weg en de kwaliteit van gras. Verder kan de belhamel niet zonder de bereidheid van de kudde om met hem mee te trekken. Wat dat betreft ben ik bevoorrecht en bijzonder trots op de kudde die wij samen mogen vormen. Zeker geen groep blatende volgzame schapen, maar mensen met doorleefd geloof, inspiratie en kwaliteit. Zoekers en weifelaars, overtuigden en voortrekkers, lammeren en schapen op leeftijd: we hebben ze allemaal. Wie goed kijkt, ziet nu nog drie kleuren in de kudde, vaak lopen ze in een groepje bij elkaar, afkomstig uit verschillende schaapskooien. En dat … dat maakt helemaal niet uit want we zijn wel samen op weg.

Marlene Falke, pastoraal werker


NIEUWSBRIEF SINT JAN

Vanuit de parochiekern Sint Jan is de nieuwsbrief voor de maand februari verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen in een digitale versie (PDF). Klik op de blauwe link hieronder om de nieuwsbrief te openen:

Nieuwsbrief Parochiekern Sint Jan 2021 – nummer 2

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor:

  • Lockdown verlengd tot 9 februari
  • Waarover gaat de veertigdagentijd eigenlijk?
  • Lectoren gezicht
  • Kerkdienstgemist.nl
  • Familieberichten

ACTIE KERKBALANS IN VOLLE GANG

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band.

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen boven de drukte van elke dag om te bidden voor alles waar je tegen oploopt. Aanageraakt worden door God en je geloof met anderen delen.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je zoek bent, een bemoedigende schouderklop, een helpende hand: omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor. God houdt ook van jou en kent je zoals je echt bent.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Steun de Actie Kerkbalans!

Beheercommissies van de parochiekernen in Regio Oost