4e zondag door het jaar (30-31 januari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 30-31 januari 2021, 4e zondag door het jaar (B): Deut. 18,15-20 – 1 Kor. 7,32-35 – Mc. 1,21-28


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 30 januari is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 31 januari gaat pastor Kees van Vliet voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 31 januari gaat Marianne Turk voor in de woord- en gebedsviering in de H. Laurentiuskerk, Stompwijk. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Voor een volledig herstel van onze pastoor Walter Broeders. — Voor zijn onlangs overleden moeder, Bea Broeders. — Voor pater Thijs Moons O.F.M. die ziek is.

Parochiekern Sint Jan (30 januari): Voor overleden ouders den Blanken-van den Bosch.

Parochiekern De Goede Herder (31 januari): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Goddijn, Jan Kok. — Voor Sacha Lim, Vader, moeder en Martien Hendriks, Frans en Lex Winkelhuis, Siem Heemskerk, Kees van Schie, Jan Zwetsloot. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (31 januari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet van der Arend, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jeanne Kerkvliet-v. Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-v. Rijn, Kees Overdevest.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 7 februari is er een woord- en gebedsviering waarin Leo Koot voorgaat. Met zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs en Veronique van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 6 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 7 februari is er een woord- en gebedsviering waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PASTOOR VAN VLIET STELT ZICH VOOR

Men vroeg mij om een stukje voor de website. Welnu, ik ben pastoor van Vliet, Kees van Vliet, en ben geboren in 1955 in Vlaardingen. Met twee vrienden ben ik in 1983 gewijd tot priester van het bisdom Rotterdam. Na parochiewerk en studie volgde in 1993 de promotie tot doctor in de theologie in Tübingen (Duitsland). Je kunt zeggen, dat ik mij sindsdien voortdurend en met voldoening beziggehouden heb met twee taken: met werk in verschillende parochies en met het geven van colleges theologie. Dat laatste aan de HBO-opleiding in Utrecht (Fontys Hogeschool) en de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam (Heiloo).

Enige tijd geleden bemerkte ik, dat het nodig was om rustiger aan te doen en verlangde ik om meer SAMEN te doen. Na 24 jaar colleges theologie in Utrecht ben ik toen daar gestopt en na 8 jaar parochiewerk in Zoetermeer ben ik toen verhuisd naar Voorhout. Het is prettig om hier SAMEN met de Broeders het morgengebed en het avondgebed te bidden. Momenteel geef ik colleges theologie aan de priesteropleiding in Heiloo en assisteer ik in diverse parochies. Ik hoop die twee taken over enige tijd uit te kunnen breiden.

We hebben – daarvan ben ik overtuigd – als christenen, als katholieken een mooi en waardevol geloof! Het is voor je hart en voor je hoofd, voor jong en oud. Het is voor jezelf en (vooral) om door te geven aan anderen. Het wordt gevoed door het evangelie, de eucharistie en de onderlinge gemeenschap. Graag vier ik met u de eucharistie onder de koepel van de Goede Herder, die een baken van herkenning is vanaf de snelweg, die een baken van hoop wil zijn op onze levensweg. Graag tot ziens!

Pastoor Kees van Vliet


VERWANDELEN: DE WEG IS HET DOEL VAN DE REIS

Voor het tv-programma ‘Mijn pelgrimspad’ volgde Annemieke Schrijver het Jacobspad, dat door oude cultuurlandschappen in de provincie Limburg voert. “Je komt er al mijmerend vanzelf achter dat haast ons niet sneller maakt, alleen maar ongeduldiger”, aldus Schrijver. Ze had niet alleen een routekaart meegenomen maar ook een gedicht van de Duitse monnik Anselm Grün als leidraad: … Leer me langzamer te lopen … Leer me langzamer te leven, Heer. Lees meer (via kro-ncrv.nl)