Mededelingen & nieuws (3 februari)

PASTOOR BROEDERS OP DE WEG TERUG

‘Kijk daar in de verte komt iemand aangelopen. Langzaam worden zijn contouren zichtbaarder. Het is de pastoor, nou zie ik het!’

Beste mensen, zo voel ik mij eigenlijk. Langzaam kom ik weer naar u toegelopen. Ik kwam van ver, bijna drie maanden weggeweest. Maar langzaam kunt u de contouren van mij weer zien. A.s. zaterdagavond zal ik voor het eerst weer voorgaan in Zoeterwoude-Dorp en op Aswoensdag in Zoeterwoude Rijndijk. Zie hiervoor ons liturgierooster.

Liturgie — Prachtig dat de liturgie in mijn afwezigheid door kon gaan, dankzij de vele voorgangers: priesters, gebedsleiders en andere vrijwilligers. Dank, veel dank!! A.s. zondag 7 februari zal Leo Koot voorgaan in een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk. Een tijd lang waren zijn contouren ook minder zichtbaar. Hij nam tijd voor studie, bezinning en reflectie.  Wij kennen Leo als voorganger in de oecumenische vespervieringen en nu heeft hij aangegeven weer beschikbaar te zijn op de zondagen als er geen eucharistie gevierd kan worden. Welkom weer in ons midden, Leo.

Toekomst — De contouren van het COVID-19-virus zijn nog steeds in ons midden zichtbaar. Vele mensen lijden hieronder, doordat het virus vat op hen heeft gekregen, door de dood van een dierbare of door eenzaamheid. We zijn er nog niet vanaf! De lockdown is verlengd. Dat betekent nog steeds zorgzaam blijven om elkaar. Een kaartje, een telefoontje, een groet naar elkaar. Nooit genoeg, maar het helpt wel! Op de zondagen blijven wij de viering uitzenden: het Woord dat richting geeft aan ons leven en de gaven van brood en wijn, zijn eigen Lichaam en Bloed, het zal ons voeden, ook geestelijk, voor onze weg ten leven, op weg naar de toekomst. Het zal ons sterken, het zal ons doen voortgaan.

Een hartelijke groet. — Pastoor Walter Broeders


LITURGIE: NIET ALLEEN MAAR SAMEN

Zonder de eredienst die door het volk van God wordt voltrokken is het christelijk geloof niet denkbaar. Dat zei de paus vanochtend in zijn wekelijkse catechese, uitgesproken vanuit de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. De Heilige Schrift en de sacramenten zijn “concrete bemiddelingen” om te komen tot de ontmoeting met Christus, “aanwezig in de Heilige Geest door de sacramentele tekenen”, aldus Franciscus.

Op de vraag of je christen kunt zijn zonder naar de kerk te gaan, antwoordt paus Franciscus ‘nee’. Eerder is het omgekeerd: je bent christen omdat je naar de kerk gaat. Franciscus herinnert eraan hoe de liturgie van de eerste christenen tot stand kwam. Zij actualiseerden in de kracht van de Geest de “gebaren en woorden van Jezus”, zodat hun leven “een geestelijk offer werd dat aan God werd aangeboden”. Lees meer (via kro-ncrv.nl)