5e zondag door het jaar (6-7 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 6-7 februari 2021, 5e zondag door het jaar (B)Job 7,1-4.6-7 – 1 Kor. 9,16-19.22-23 –  Mc. 1,29-39


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 6 februari is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 7 februari is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Leo Koot voorgaat. Met zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs en Veronique van der Hulst. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Aanvang: 11:00 uur


INTENTIES

Voor een volledig herstel van onze pastoor Walter Broeders. — Voor zijn onlangs overleden moeder, Bea Broeders. — Voor pater Thijs Moons O.F.M. die ziek is.

Parochiekern Sint Jan (6 februari): Voor overleden ouders Den Blanken-van den Bosch, Johanna Versteegen-Vink, Gijsbertus Versteegen, Huib en Riet Versteegen-Berg.

Parochiekern De Goede Herder (7 februari): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Goddijn, Jan Kok. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren,
Ton van Kempen. Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, Jan Gordijn, overleden Familie Bruines-Kortekaas. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (7 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jeanne Kerkvliet-v. Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-v. Rijn, Kees Overdevest.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 14 februari is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vlieit voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 13 februari is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 14 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


IGNATIAANS BIDDEN ONLINE

Ignatiaans bidden is luisteren naar het Woord van God, midden in je persoonlijke, concrete leven om te onderscheiden hoe God spreekt in je hart.

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met de levende Heer. Bij Ignatius groeide dit inzicht vanuit een grote vertrouwelijkheid met Jezus. Voor hem kan de mens omgaan met God zoals een vriend met een vriend.

Meer weten?

  • Bekijk de video ‘Wat is Ignatiaans Bidden. Een introductie, met Nicolaas Sintobin S.J. (via YouTube, 4:00 min)
  • Luister eens naar de podcast Bidden onderweg, met dagelijks een bijbellezing, muziek en een overweging (ca. 12:00 min).
  • Of volg binnenkort de digitale 40-dagenretraite 2021 Het licht van uw gelaat. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.