Mededelingen & nieuws (10 februari)

HET IS GOED TOEVEN IN OOST

Vandaag heb ik pastoor Broeders aan de telefoon gehad. Nu is dat niet zo bijzonder dat ik daar een stukje over wil schrijven. Het gebeurt zoals u zult begrijpen wel vaker dat wij elkaar als leden van het pastorale team bellen voor overleg. De reden deze keer vormt wel de aanleiding voor dit bericht. Met pastoor Walter Broeders heb ik overlegd wanneer hij het stokje van ‘de eerst-aanspreekbaarheid-voor-Oost’ weer over wil nemen. Zoals u misschien gemerkt zult hebben is hij sinds 1 februari weer geleidelijk aan begonnen. En het gaat hem goed. We hebben als datum voor ‘de overdracht’ 17 februari gekozen. Een mooi en positief begin van de 40-dagentijd: de pastoor is terug.

Met dit mooie begin rond ik dan ook mijn werkzaamheden af. De meeste van u zullen het niet eens hebben gemerkt dat ik er was. Dat komt omdat in Oost de geloofsgemeenschappen behoorlijk zelfdragend zijn. Wat dat wil zeggen? Dat het gelovige gemeenschappen zijn van trouwe parochianen, met een positieve instelling, bewogen om elkaar en met goede vrijwilligers die van aanpakken weten. Dat is veel om trots op te zijn. Mooi om daar kort deel van te hebben mogen uitmaken. Het is goed toeven in Oost.

Naar aanleiding van het bericht ‘Ignatiaans bidden online’ (in de blogpost van zaterdag 6 februari) heb ik op verzoek in een overzicht enkele andere mij bekende handreikingen op een rij gezet, waarmee u wellicht uw voordeel kunt doen: 40-dagentijd 2021: mogelijkheden tot verdieping (pdf).

Hartelijke groet — pw Marlene Falke-de Hoogh


OECUMENISCHE VESPERDIENSTEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Evenals voorgaande jaren organiseren de rooms-katholieke parochiekern De Goede Herder en de protestantse gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude-Rijndijk gezamenlijke vesperdiensten in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Dit jaar staan wij stil bij de zeven kruiswoorden. Dat zijn woorden door Jezus uitgesproken in die enkele minuten voor zijn kruisdood. Uit de vier evangeliën werden ze bijeengebracht, in een traditie die al eeuwenoud is.

Deze laatste woorden van Jezus zijn als een testament. In zijn diepste pijn en lijden blijft Jezus betrokken op zijn medemensen. Meer dan dat: in de Kruiswoorden ontdekken we dat Hij aan hen – en ons – een opdracht meegeeft.

Het is een opdracht die haar begin en haar voltooiing vindt in de God van de kwetsbare liefde: de liefde voor al wat kwetsbaar is. We proberen te leven naar het ‘testament van Jezus’. Als de zeven kruiswoorden ons langzaam doordesemen en in ons mogen groeien tot een levenshouding, dan zullen we ook in kwetsbare momenten de kracht vinden om opnieuw rechtop te komen. Dan kunnen we, als vreugdevolle mensen van ‘Opstanding’, ons geloof uitstralen.

De vieringen worden gehouden op donderdagen: 18 februari (Dorpskerk), 25 februari (Goede Herderkerk), 4 maart (Dorpskerk), 11 maart (Goede Herderkerk), 18 maart (Dorpskerk) en 25 maart (Goede Herderkerk; viering van boete en verzoening). Aanvang steeds om 19:15 uur (tot 19:45 uur).

Zolang de lockdownmaatregelen nog van kracht zijn en we niet met 30 mensen bij elkaar mogen komen, kunt u de vespers volgen via live stream verbinding.

Voor meer informatie en indien van toepassing opgave voor de vespers kunt u contact opnemen met Leo Koot (Telefoon: 06.34.12.94.62 — Email: leokoot.1950@gmail.com)


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM DE KERK

Deze week verscheen aflevering 16-4 van ons parochieblad Rondom de Kerk. Lees onder meer over het Sint Jozefjaar, nieuws uit de parochiekernen en het vieringenrooster voor de maanden februari en maart.

Papieren exemplaren liggen achterin de kerken. Maar er is ook een digitale versie (pdf)