6e zondag door het jaar (13-14 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 13-14 februari 2021,6e zondag door het jaar (B)Lev. 13,1-2.45-46 – 1 Kor. 10,31-11,1 – Mc. 1,40-45


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 13 februari is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 14 februari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; orgel: António Pedrosa. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Voor een volledig herstel van pastoor Walter Broeders en pater Thijs Moons O.F.M.

Parochiekern Sint Jan (13 februari): Voor Wilma Velthuysen-Rietveld, Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-Den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (14 februari): Voor Ria Tacx-van Kampen, Rie van der Meer-Montanus, Kees van Hoof, Truus de Boer–van Wieringen, Bep Romijn, overleden familie van Rijn, Josephine van Galen, Arie Wassenburg, Petronella Kocken-van Wensveen, Nel Bruines-Overmeer.

Parochiekern H. Laurentius (14 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, Riet van Rijn van der Sande, Gerard Put, Kees Luk, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo Oudshoorn, Jeanne Kerkvliet-v. Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-v. Rijn, Kees Overdevest, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
 • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
 • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
 • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 21 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het tienerkoor o.l.v. Thijs en Veronique van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Donderdag 18 februari wordt de eerste van een reeks oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp. Thema: De zeven kruiswoorden. Aanvang: 19:00 uur. U kunt de versperdienst alleen online volgen — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 20 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 21 februari is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ASWOENSDAG DIT JAAR ZONDER KRUISJE

Aanstaande woensdag 17 februari begint de eerste dag van de veertigdagentijd, een periode van bezinning en inkeer op weg naar Pasen. Deze woensdag staat bekend als Aswoensdag, vanwege het askruisje dat de voorganger gewoonlijk in de kerk op het voorhoofd van de gelovigen aanbrengt, ten teken dat wij allen van stof gemaakt zijn en ooit tot stof zullen wederkeren en dat het goed is om stil te staan bij wat we van ons sterfelijke leven maken.

Maar vanwege de corona-pandemie en de anderhalvemetermaatregelen zullen priesters dit jaar de gelovigen niet aanraken en in plaats daarvan de as boven hun hoofd uitstrooien. Deze richtlijn publiceerde de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en in navolging van een Vaticaanse aanpassing van het ritueel. Lees meer (via kro-ncrv.nl)

Dat is te zeggen: áls de gelovigen al naar de kerk kunnen komen. In twee van de drie parochiekernen in onze regio oost zijn voorlopig alle kerkvieringen opgeschort en worden diensten alleen online gestreamd via de website kerkdienstgemist.nl Alleen in de Laurentius is kerkbezoek met een maximum aantal van 30 gelovigen mogelijk, waarbij een strikt coronaprotocol in acht genomen wordt. Hier volgt een overzicht (in tijdsvolgorde) van de Aswoensdagvieringen in regio oost:

 • Aanvang: 10:00 uur (Goede-Herderkerk)
  Woord- en gebedsviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Met zangers van het dames- en herenkoor.  Orde van dienst (pdf)
    Online te volgen via kerkdienstgemist.nl
 • Aanvang: 19:00 uur (Lokatie: H. Laurentiuskerk, Stompwijk)
  Woord- en gebedsviering. Voorganger: Marianne Turk
  — Alleen te bezoeken na reservering vooraf
 • Aanvang: 19:30 uur (Sint-Janskerk)
  Woord- en gebedsviering. Voorganger: Annie Borst en Margreet Onderwater
  — Online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Gebedskaart — Voor wie niet in de gelegenheid is om de kerk te bezoeken of om thuis een online viering te volgen heeft het bisdom Roermond een gebedskaart uitgebracht. Deze is ook digitaal beschikbaar.

Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd.