Mededelingen & nieuws (17 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 17 februari 2021.

Beste parochianen,

Binnenkort gaan wij naar de stembus en zullen wij onze stem uitbrengen op een partij en de leider die deze partij vertegenwoordigt. Een leider die past bij onze denkbeelden, een leider die ons brengt naar onze toekomst, een toekomst voor mezelf en de ander, dichtbij en ver weg. 

Ook in de loop van de Bijbelse geschiedenis heeft het volk leiders gehad die het volk meenamen op weg naar de toekomst. De profeet die gezonden wordt, moest zich spiegelen aan de woorden van God. In zijn persoon moest God als het ware  transparant aanwezig zijn. Dat is soms gelukt, soms ook niet.

Het Licht der wereld — In het Johannesevangelie wordt Jezus het Licht der wereld genoemd (Joh. 8). Dat licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan (Joh. 1). In zijn leven heeft Jezus laten zien wie Hij werkelijk is: de Zoon van God, door middel van de tekenen, wonderen, die de mensen tot inzicht moesten brengen.

Veertigdagentijd — De veertigdagentijd is bij uitstek die tijd om zijn aanwezigheid in ons hart toe te laten. Het is een oefentijd om op ieder moment van ons leven te kunnen geloven, hopen en lief te hebben. Daartoe roept de Heer ons ons hart te bekeren: Het geloof te doen herleven, het geloof dat Christus als het Licht in deze wereld ons zal bevrijden van de duisternis. Doen wat Hij heeft gedaan, opdat het Rijk van God onder ons moge komen.

Tot slot — Te kunnen liefhebben. De liefde lijdt als zij de ander in nood ziet, alleen, ziek, dakloos, veracht. Liefde is een gave die zin geeft aan ons bestaan Sociale liefde maakt het mogelijk te komen tot een netwerk van liefde, waartoe wij allen geroepen worden. De liefde kan met haar universele dynamiek een nieuwe wereld opbouwen. Niet louter een gevoel, maar de beste manier om begaanbare wegen van ontwikkeling voor allen te ontdekken (paus Franciscus).

Christus gaat ons voor en leidt ons allen! Een leiderschap van licht dat dienstbaar is aan de mens die wegen zoekt in zijn tocht naar het beloofde land. Keren wij ons hart oprecht tot God, in het ontzeggen van luxe door te vasten, in ons gebed en onze dienst aan elkaar. Uitdrukkingen van onze bekering. Bekeer je en geloof in het Evangelie.

Een goede veertigdagentijd toegewenst. — Pastoor Walter Broeders


OP WEG NAAR PASEN: PROJECT VOOR KINDEREN


WINTERSTOP — COLUMN LEO FIJEN

Met zijn 65 jaar word hij in het publieke debat zelf voortdurend gerekend tot de kwetsbare ouderen die in maart aan de beurt zijn voor vaccinatie. Maar in zijn dagelijks leven ziet Leo Fijen vaak kinderen die eigenlijk veel kwetsbaarder zijn.

“Misschien lopen ze minder risico voor het virus, maar in hun sociale ontwikkeling worden in deze maanden wel kraters geslagen. Want kinderen groeien aan elkaar,” aldus Fijen. Lees meer (via kro-ncrv.nl)