2e zondag veertigdagentijd (27-28 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 27-28 februari 2021, 2e zondag van de veertigdagentijd (B)Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 – Rom. 8,31b-34 – Mc. 9,2-10


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 27 februari is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 28 februari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 28 februari is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (27 februari): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (28 februari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wil Ouwerkerk-Kershof, Piet Kroon. — Voor Tootje en Gerard Gründemann, Vader, moeder en Martien Hendriks, Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Kees van Schie, Jan Zwetsloot, Jo Vlasveld, Lies en Adriaan Vreeburg, Dick van der Hulst. — Voor al wat wij meedragen in ons hart, aan dankbaarheid, vreugde, verdriet en nood,

Parochiekern H. Laurentius (28 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Annie van de Burg-van Veen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Kees Overdevest, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 7 maart is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs en Veronique van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Donderdag 3 maart wordt de derde van een reeks oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp. Thema: De zeven kruiswoorden. Aanvang: 19:00 uur. U kunt de versperdienst alleen online volgen 

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 6 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur.

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Sint-Jan–nieuwsbrief voor de maand maart: nummer 2021/03 (pdf).

Lees hierin onder meer over het vijftigjarig bestaan van het koor Iduna en over de restauratie van het Mariabeeld door Jojanneke Post. Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 28 februari is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


VASTENACTIE 2021: BEROEPSONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN IN BRAZILIË

Tijdens de vastentijd willen wij – als Parochie HH. Petrus en Paulus – aandacht besteden aan het project Procapaz en geld inzamelen voor een onderwijsproject in Brazilie voor mensen uit de sloppenwijken van San Salvador. Met een diploma op zak kunnen vooral arme vrouwen op zoek gaan naar stabiel werk en daardoor hun leefmilieu verbeteren. De drie opleidingen samen kosten jaarlijks € 13.000. Als wij met elkaar € 6.500 inzamelen legt Vastenactie de andere helft van de kosten bij. Zo kunnen we een schooljaar bekostigen.

Procapaz is een project van missieorganisatie Fidesco. Fidesco heeft als hoofdtaak het uitzenden van professionals naar ontwikkelingslanden, maar daarnaast heeft de organisatie ook een zevental eigen projecten, die zij financieel steunen, waaronder het onderwijsproject in San Salvador. Momenteel worden er drie verschillende cursussen gegeven:

  • Kookcursus — Op deze cursus leren de mensen professioneel koken, het beheren van voedsel en een budget, en de regels voor hygiëne, bereiding en conservering van voedsel.
  • Cursus voor zorgassistenten — Aangezien het aantal ouderen voortdurend toeneemt, is er veel vraag naar mensen in de zorg.
  • Computercursus. — Deze cursus is gericht op het leren van de basisprincipes van het gebruik van een computer en het aanleren van programma’s voor boekhouding en administratie.

Naast een professionele vorming, biedt Procapaz ook een algemene menselijke vorming aan. Resultaat: In 2019 hadden 80 vrouwen (>16 jaar) zich ingeschreven voor een van de drie cursussen. 73 mensen voltooiden hun opleiding. Sinds de oprichting in 2009 zijn 600 vrouwen getraind en hebben ze een van de zeven verschillende  cursussen kunnen afronden.

U kunt uw bijdrage aan dit project overmaken op IBAN NL21 INGB 000 000 5850 . Vastenactie in Den Haag. Vermeldt er wel bij dat het om het projectnummer 401616 gaat. Bij voorbaat dank voor uw gift. — Werkgroepen MOV van regio oost