Mededelingen & nieuws (3 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 3 maart 2021.

Beste parochianen,

In deze verkiezingstijd zie je overal billboards met posters van partijen met daarop een foto van hun partijleider, man of vrouw. En in de vele praatprogramma’s laten deze mensen zien wie ze zijn: als mens, als leider met hun opvattingen en ideeën, maar ook hun gewone leven, zelfs hun privéleven laten zij vaak zien.

Wie is Jezus? — In de veertigdagentijd worden we uitgenodigd om Jezus steeds beter te leren kennen. Wát doet Jezus, zo lezen wij in het evangelie van komende zondag: ‘Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”’

Boos! — De stoom komt uit zijn oren…. Waarom? Nu mag u weten dat de tempel voor de Joden en voor Jezus zelf heilig was: daar woonde God. Voor Jezus zelf was dit het huis van de Vader. Geen tempel hebben was het ergste: denk aan de Babylonische ballingschap, toen de tempel door de koning van Babel was verwoest. Na de terugkeer uit de ballingschap hebben zij een nieuwe tempel gebouwd. En ook die is in het jaar 70 verwoest door de Romeinen.    

Heilig en toch ook weer niet, want langzaam sloop de commercie het heilige binnen. Voor het paasfeest moesten er lammetjes verkocht worden, brood, wijn en sterke kruiden, maar na verloop van tijd kwam kennelijk de Godsverering in de verdrukking en naar mensen die te kort kwamen werd al helemaal niet omgezien. Je ging naar Jeruzalem als toerist voor de folklore of om er geld te verdienen of minstens in contact te komen met zakenmensen.  

Waarom? — Wat is de bezieling van Jezus om dit te doen? Zijn antwoord:  ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem opbouwen’. Door die woorden verschuift het perspectief ineens. Jezus spreekt over zijn eigen lichaam. Zijn lichaam is een tempel. Dat is dé plek, waar God onder de mensen wil wonen. Jezus zelf is dé plaats, waar God graag in wil wonen en zo geschiedenis met mensen maakt. Jezus kan ons dichter bij God brengen. Hij kon met recht en reden de tempel reinigen van alle gespuis. Hij kan ook ons leven reinigen van alle gesjoemel met God en met onze medemensen om eerlijk en zuiver van hart voor God en voor onze medemensen te staan.

Kiezen — Straks gaan wij naar de stembus en kiezen wij voor een partij, voor een mens die deze partij vertegenwoordigt. Als christenen kiezen wij keer op keer vóór Jezus! Voor zijn liefde, voor zijn aanwezigheid, voor zijn gerechtigheid. Dat wij ons hart openen om zijn liefde door ons hart te laten stromen. — Pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (2)


De veertig dagen voor Pasen worden vastentijd of lijdenstijd genoemd. Het is een tijd om stil te staan bij leed, dichtbij en veraf. Aandacht voor mensen die honger lijden, die moeite hebben om een beter bestaan op te bouwen, aandacht voor vluchtelingen en slachtoffers van oorlog en geweld. Deze tijd kun je ook bepalen bij jezelf, je eigen levensweg, de keuzes die je kunt maken, de ruimte die je wilt scheppen voor de ander. Snoeien is nodig om nieuw leven ruimte te geven.

In al het lijden en verdriet, duisternis en dood kan nieuw leven oplichten in de vorm van dienstbaarheid aan elkaar, aan de aarde. Een nieuwe weg van verbondenheid met allen.

Als bloemengroep laten we in deze vastentijd zien hoe de woestijn zich ontwikkelt van dood en dor , het zand, de stenen en kale takken tot een groene, levende en bloeiende Paastuin. — Jeaneke van der Hulst


BUURTKASTJE (MINI-VOEDSELBANK)

Sinds vorige week hangt er in Leiderdorp aan de muur van de Scheppingskerk een buurtkastje met houdbaar voedsel bestemd voor mensen die het financieel niet ruim hebben.

Het kastje is een initiatief van de protestantse diaconie, in de hoop dat mensen die het kunnen doen af en toe iets neerleggen in het kastje. Het gaat uiteraard om goed houdbare artikelen. En wie het kan gebruiken, mag zonder vragen iets meenemen. Een soort minibibliotheek, maar dan voor voedsel.

Het kastje hangt achter de kerk, op de hoek van het Burchtpad. Geef wat je kunt missen en neem mee wat je nodig hebt. — Marijke van Pernis