Mededelingen & nieuws (10 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 10 maart 2021.

Beste parochianen,

Het is u zeker niet ontgaan (zie anders het bericht hieronder!) dat paus Franciscus Irak heeft bezocht, waaronder een ontmoeting met geestelijk leiders in Ur: de plaats waar Abraham de stem van God heeft gehoord,waar vandaan Abraham op weg ging naar Kanaän, het Beloofde Land. ‘Laten wij vanuit deze plaats, waar het geloof geboren werd, vanuit het land van onze vader Abraham, uitspreken dat God barmhartig is en dat de grootste godslastering erin bestaat uit Zijn Naam broeders en zusters te haten’, zei Franciscus tegen de geestelijk leiders.

Als pelgrim van de vrede ging de paus naar Irak voor een interreligieuze ontmoeting en om de gelovigen in de verdrukking een hart onder de riem te steken. Hij toonde zich een ware bruggenbouwer. Weliswaar reisde  hij vanwege de veiligheid in een pantserwagen, maar kwam wel met een boodschap van hoop. Overal waar hij kwam wist hij de mensen te bemoedigen en riep hij hen op om te vergeven die kwaad aan hen hebben gedaan. De Iraakse minister-president verklaarde dat voortaan elke 6e maart in Irak als dag van tolerantie en vreedzaam samenleven gevierd zal worden. Hoopvol voor de toekomst.

Dit alles gebeurde midden in de vastentijd! De woestijntijd naar Pasen, onderweg naar de bevrijdende boodschap in Jezus de Verrezene!! In onze eigen woestijntijd, in de gebroken wereld van oorlog en onvrede heeft deze biddende paus tussen de ruïnes van een kerk de wereld een voorbeeld gegeven. Aan ons om hiermee in ons eigen leven iets te doen. Dat vraagt geloof en moed, een lastige weg, maar niet onbegaanbaar. — Pastoor Walter Broeders


PAUS FRANCISCUS BEZOEKT IRAK: DAG 3

Foto Vatican News

Het bezoek aan Irak van Franciscus (die inmiddels veilig is teruggekeerd in Rome) heeft veel enthousiasme en positiviteit losgemaakt. Niet alleen bij de christenen in dat land, die het de laatste jaren zwaar te verduren hadden en het pauselijk bezoek als een geweldige bemoediging hebben ervaren. De Iraakse regering heeft 6 maart — de dag dat paus Franciscus de sjiitische groot-ayatollah Al-Sistani ontmoette en de geboortplaats bezocht van Abraham, de stamvader van joden, christenen én moslims — inmiddels uitgeroepen tot Nationale dag van Tolerantie (kro-ncrv.nl).

De website kro-ncrv.nl publiceerde diverse berichten over het bezoek van Franciscus, die op de derde dag een indrukwekken aantal plaatsen en mensen bezocht:

De nieuwsdienst van het Vaticaan publiceerde diverse video’s met reisimpressies, waaronder de Highlights of Pope Francis’ third day in Iraq (via YouTube).


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (3)

Versiering in de Laurentiuskerk — Bij wijze van liturgische ‘bloemschikking’ een foto van de tak die in de Laurentiuskerk staat te pronken. Vorige week was het nog een bijna kale tak, maar hij begint al aardig uit te lopen. Zo zijn we ook al weer even onderweg in de veertigdagentijd en groeien langzaam richting Goede week en Pasen. — Marianne Turk (foto: Rienus Odijk)

Versiering in de Sint Janskerk — De woestijn (Veertigdagentijd) is voor mij iets van stilte en droogte met aan het einde (Pasen!) het nieuwe leven: dat alles weer tot bloei  komt. — Anneke Berg


PAS OP VOOR ‘PASTORALE’ EMAILS MET GELDVERZOEK

Internetcriminelen blijken zich in e-mails uit te geven voor pastorale beroepskrachten en de ontvanger aan te sporen om geld over te maken. De afgelopen week zijn twee incidenten in het bisdom Rotterdam gemeld.

Hierbij wordt een nep-emailadres aangemaakt dat vaak maar heel weinig afwijkt van het echte e-mailadres van de pastoor.

Het bisdom benadrukt dat pastoors nooit via persoonlijke emails aan individuele parochianen om geld vragen. Een email met die boodschap is dus altijd nep. Bij twijfel kunt u zich in verbinding stellen met een lid van de beheercommissie in uw parochiekern (voor contactgegevens zie de parochiekernpagina op de website). Lees meer (rkkerk.nl)


LAUDATO SI-KRANT NR. 16

Onlangs verscheen aflevering 16 van de LAUDATO SI KRANT (pdf), een initiatief van de parochiekernen van Regio Zuid, vanuit het besef dat we zorgvuldiger moeten omgaan met de schepping en haar schepselen. In deze aflevering o.m. een bericht van de Belhamel over: ’tevreden met genoeg, genieten van genoeg’, van de jeugdcatecheseclub Vriendjes Van Franciscus, een handreiking voor de Veertigdagentijd, en het activiteitenprogramma.