4e zondag veertigdagentijd (13-14 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 13-14 maart 2021, 4e zondag van de veertigdagentijd (B): 2 Kron. 36,14-16.19-23 – Ef. 2,4-10 – Joh. 3,14-21


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 13 maart is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 14 maart is er een euchristieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 14 maart is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (13 maart): Voor Wilma Velthuysen-Rietveld, Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern De Goede Herder (14 maart): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Wil Ouwerkerk-Kershof, Piet Kroon. — Voor overleden ouders Bulles-Stoffels, Alie Rotteveel, Nel Bruines – Overmeer, Ria Tacx-van Kampen, Siem Heemskerk, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Petronella Kocken-van Wensveen, Bep Romijn, Rie van der Meer -Montanus. — Voor al wat wij meedragen in ons hart, aan dankbaarheid, vreugde, verdriet en nood,

Parochiekern H. Laurentius (14 maart): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg- Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm- van Rijn, Kees Overdevest, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker- Knijnenburg.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 21 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Donderdag 18 maart wordt de vijfde van een reeks oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp. Thema: De zeven kruiswoorden. Aanvang: 19:00 uur. U kunt de versperdienst alleen online volgen 

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 20 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 21 maart is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met zangers van het EMS-koor. Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


PSALM 137: FRANSE BERIJMING DOOR CLEMENT MAROT

Tot de vroegste psalmberijmingen in de volkstaal behoren de 50 psalmen die de Franse hofdichter Clement Marot (1496-1544) uit de Hebreeuwse grondtekst vertaalde. Vanaf 1539 werden ze door Calvijn gebruikt in de protestantse liturgie, geleidelijk aangevuld met berijmingen van Theodore de Bèze en voorzien van nieuwe melodieën. De gemeentes van de Frans-Zwitserse reformatie zongen de psalmen eenstemmig en onbegeleid. In 1562 verschenen te  Genève voor het eerst alle 150 vertaalde en getoonzette psalmen in druk.

Marots literaire teksten en de fraaie melodieën van het Geneefse psalter oefenden een grote aantrekkingskracht uit op tal van componisten, zowel protestantse als katholieke. Hun polyfone zettingen werden gepubliceerd in zangboekjes die niet bedoeld waren voor kerkelijk gebruik, maar voor samenzang in huiselijke kring.

Als antwoordpsalm in de liturgie van de vierde zondag van de veertigdagentijd in het B-jaar functioneert psalm 137 over de Babylonische ballingschap van het Joodse volk. In het Nederlands van de Nieuwe bijbelvertaling (2004) luiden de openingsverzen als volgt: “Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion. In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.” Marots vertaling is vanwege het rijm uitvoeriger:

Estans assis au rives aquatiques
De Babylon plorions melancoliques,
Nous souvenant du païs de Sion.
Et au milieu de l’habitation,
Ou de regret tant de pleurs espandismes,
Aux saules verds nos harpes nous pendismes.

De Franse componist Claude Goudimel (c. 1500-1572) maakte op Marots tekst en de melodie van het psalter diverse fraaie zettingen. Ze zijn op internet te beluisteren (via clementmarot.com). Een ervan wordt morgen uitgevoerd door de cantores tijdens de zondagviering in de Goede Herderkerk. Lees meer over het Geneefse psalter via liedboek.compendium.nl


VASTENPROJECT: BEROEPSONDERWIJS IN BRAZILIË’S SLOPPENWIJKEN

In Noordoost Brazilië, in São Salvador da Bahia de Todos os Santos, krijgen vrouwen onderricht in koken, ouderen-zorg en computerles. Met hun diploma op zak kunnen zij op zoek gaan naar stabiel werk. Wanneer de vrouwen zelf geld verdienen krijgen de vrouwen meer waardigheid en kunnen zowel zij als hun kinderen een beter leefmilieu genieten. Hun mannen hebben vaak alcoholproblemen en gaan hun eigen weg.

De drie opleidingen tezamen kosten € 13.000 jaar. Als wij met elkaar € 6.500 inzamelen legt Vastenactie de andere helft van de kosten bij. Zo kunnen we een schooljaar bekostigen. U kunt uw bijdrage aan dit project overmaken op IBAN NL21 INGB 000 000 5850 . Vastenactie in Den Haag. Vermeldt er wel bij dat het om het projectnummer 401616 gaat. Bij voorbaat dank voor uw gift. Meer weten? Bekijk de video (YouTube)

— Werkgroepen MOV van regio oost