Mededelingen & nieuws (17 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 17 maart 2021.

Beste parochianen,

De week vieren wij het hoogfeest van St. Jozef, 19 maart. Deze feestdag werd vroeger rijk gevierd. Sinds 1955 kreeg de heilige Jozef er nog een feestdag bij: nl. 1 mei, het feest van Jozef de arbeider. Hij is de patroon van de arbeiders en vele scholen, ziekenhuizen of verzorgingshuizen zijn naar hem genoemd. Al lange tijd is het stil rondom hem, maar met de komst van paus Franciscus staat Jozef weer op de kaart, wordt hij weer genoemd in het eucharistisch gebed. Met het hart van een vader heeft Jozef Jezus liefgehad, hij verdient dus terecht veel aandacht.

In goede handen — De paus heeft dit jaar dan ook toegewijd aan St. Jozef, omdat het 150 jaar geleden is dat Jozef de patroon werd van de universele kerk.Sint Jozef is een boeiend en inspirerend mens waar wij ook vandaag de dag nog veel van kunnen leren. Jozef draagt de naam van een verre voorvader. Jozef, één van de twaalf zonen van Jakob in het Oude Testament. Jozef, de man van Maria werd voedstervader van het kind Jezus. Moeder en kind zijn bij Sint Jozef in goede handen.

Achtergrond — Jozef is een figuur op de achtergrond. Hij speelt geen hoofdrol. Het gaat om Jezus in wie God zijn licht over deze wereld laat schijnen. En ook zijn moeder Maria heeft een ereplaats gekregen. Hij is trouw aan mensen die aan zijn goede zorg zijn toevertrouwd. Hij is bescheiden en zorgzaam, doet wat er gedaan moet worden, zonder zich er op voor te laten staan.

Brief — Paus Franciscus heeft bij gelegenheid van dit Jozef jaar een brief geschreven aan ons allen, waarin hij de heilige Jozef bijzonder als beschermer wil benadrukken. Bijzonder in dit jaar Corona-jaar. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens hem lijken ze daarmee op de heilige Jozef, “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.

Kuis — Wat mij zelf opviel in de brief was de titel van St. Jozef, niet alleen als Vader, maar als een kuise vader. Kuis is geen louter affectieve aanduiding, maar ook de synthese van een houding die het tegendeel uitdrukt van bezit. Kuisheid, zegt de paus, is vrij zijn van bezit op alle gebieden van het leven. Alleen als een liefde kuis is, is het echte liefde. Liefde die wil bezitten, wordt uiteindelijk gevaarlijk, houdt ons gevangen, verstikt ons en zal ons ongelukkig maken.

Vertrouwen — Het geluk van Jozef ligt in de zelfgave, jezelf geven. Bij deze mens is geen frustratie, alleen maar vertrouwen. Hij overweegt in zijn zwijgen geen klachten, maar altijd concrete gebaren van vertrouwen. De paus eindigt de brief met een markante oproep: De wereld heeft vaders nodig, zij wijst heren af, d.w.z. zij wijst hen af die het bezit van de ander willen gebruiken om hun eigen leegte te vullen. Iedere vader is zich ervan bewust dat zijn opvoedend handelen voltooid is, wanneer hij zich nutteloos heeft gemaakt, wanneer zijn kind autonoom wordt en zelfstandig de paden van het leven bewandelt, beseft: het kind is niet van mij, maar aan mijn zorgen toevertrouwd. — Pastoor Walter Broeders


ONLINE SOBERE MAALTIJD (19 MAART)

Op vrijdag 19 maart 2021 (18:00-19:15 uur) wordt er in de H.H. Petrus-en-Paulusparochie online een vastenmaaltijd gehouden. Het gaat om verbondenheid met elkaar en om solidariteit met de vrouwen in Brazilië wier opleiding in ons vastenproject centraal staat. U ontvangt tijdens de maaltijd uitvoerig informatie over de Vastenactie van Fidesco.

Aanmelden kan via pastoraal werker Marlène Falke (email: m.dehoogh@hotmail.com). Na uw aanmelding ontvangt u de link om in te loggen en het tekstboekje. Lees meer in de flyer


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (4)

Sinds enkele jaren is het atrium in de Goede Herderkerk in verkiezingstijd een stemlokaal. Deze multifunctionele ruimte is dankzij de afsluitbare glazen wanden van de corridor veilig af te scheiden van de kerkzaal. Juist die corridor maakt het mogelijk dat in coronatijd niet alleen kerkgangers maar ook kiezers aan de achterkant het gebouw kunnen betreden en vervolgens weer kunnen verlaten aan de Rijndijkzijde. Vele kiezers zijn onder de indruk van het interieur. Ook een cameraploeg van TV West kwam vandaag op bezoek. Bekijk de video Stemmen in de Goede Herderkerk