5e zondag veertigdagentijd (20-21 maart)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 20-21 maart 2021, 5e zondag van de veertigdagentijd (B)Jer. 31,31-34 – Hebr. 5,7-9 – Joh. 12,20-33


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 20 maart is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 21 maart is er een euchristieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 maart is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van zangers van het EMS-koor.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (20 maart): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (21 maart): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Mieke Kransse-Willems, Wil Ouwerkerk-Kershof, Piet Kroon. — Voor overleden ouders Bouwman-Windt, Simon Honselaar, Jan Straathof, Aad en Erwin Duijndam, overleden Ouders Duijndam-Raaphorst, Nel Koek-Zwetsloot, Jeanne Nijssen, Jan Zwetsloot, Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg. — Voor al wat wij meedragen in ons hart, aan dankbaarheid, vreugde, verdriet en nood,

Parochiekern H. Laurentius (21 maart): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater,
Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Kees Overdevest, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Vanaf zondag 28 maart (Palmzondag) worden de vieringen weer toegankelijk voor maximaal 30 parochianen per viering. Er zijn vijf vieringen in de Goede Week: Palmzondag, Goede Vrijdag: Kruisweg (15 uur) en avondviering (19 uur), Paaswake (alleen als de avondklok is opgeheven) en Paasmorgen. Om zoveel mogelijk parochianen een kans te bieden om een viering bij te wonen, kan men zich inschrijven voor één viering, met eventueel een tweede keuze. U kunt een mail sturen of bellen naar het secretariaat om uw belangstelling voor een van de vieringen kenbaar te maken. U hoort dan tijdig of er inderdaad een plaatsje beschikbaar is. Uiteraard gelden alle coronaregels; raadpleeg onze instructie Vieren op afstand. Alle vieringen worden ook rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. — Zondag 28 maart is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het tienerkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Vrijdag 26 maart wordt in de Goede Herderkerk de besloten uitvaartdienst gehouden voor Jacomina Maria Kransse-Willems, die op vrijdag 19 maart is overleden in de leeftijd van 73 jaar. Voorganger in de viering is pastoor Walter Broeders. Aanvang: 10:45 uur. De dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 27 maart is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 28 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het EMS-koor. Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


ONLINE VIERING VAN BOETE EN VERZOENING (25 MAART)

Donderdag 25 maart wordt de laatste van een reeks oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd gehouden met als thema: De zeven kruiswoorden. Dit keer is het een viering van boete en verzoening in de Goede Herderkerk waarin pastoraal werker Marlene de Hoogh-Falke en dominee Hester Smits zullen voorgaan. Aanvang: 19:15 uur. U kunt de vesperdienst online volgen via kerkdienstgemist.nl of via www.pgleiderdorp.nl (onder vespers). Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles en organist António Pedrosa. Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Toelichting — Vóór de Goede Week en de feestdagen van Pasen vieren we in de liturgische traditie een sobere viering van boete en verzoening. Een viering waarin we als gelovigen samen komen (nu online) om ons te bezinnen: op de tekorten die ieder voor zich heeft in zijn persoonlijk leven; maar ook op de fouten die we maken in relatie tot anderen. Daarom overdenken we samen. We vragen ons af waar we God tekortdeden en de ander niet tot zijn recht lieten komen, in het besef dat God een barmhartige Vader is die ons wil leiden naar verzoening,

In deze viering staat het laatste kruiswoord van Jezus centraal: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest”. De handen van God, waarvan wij nóg zeggen: hoe diep wij ook vallen, wij vallen nooit buiten zijn handen. Nooit buiten het bereik van Zijn liefde, want Gods ‘macht’ is vooral de grenzeloosheid van zijn liefde, de overmacht van zijn liefde, het laatste woord. In die handen beveelt Jezus, met zoveel anderen die deze woorden baden en nog bidden, zijn geest.

Dat we ons in die overgave zo voorbereiden op de komende feestdagen en nieuwe keuzes voor de toekomst mogen maken. — Marlene Falke en Hester Smits