Mededelingen & nieuws (24 maart)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 24 maart 2021.

Beste parochianen,

Negen maanden voor het Hoogfeest van Kerstmis viert de kerk een bijzonder Mariafeest: Maria Boodschap, dat wij morgen vieren. De engel Gabriel komt Maria vertellen, dat zij zwanger wordt van de Heilige Geest en een Zoon zal baren. Haar kind zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.

Begrijp jij dit? — Eigenlijk een boodschap om niet te begrijpen. Echter Maria gelooft en vertrouwt op God en zij antwoordt aan Gabriel: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord’. Maria is door God uitverkoren en de genade die Maria ontvangt, brengt haar tot dienstbaarheid. De genade doet haar geloven en vertrouwen.

Hoogste dienaar — Maria heeft nog een hele weg te gaan. De gezegende vrucht van haar schoot zal zij ter wereld brengen. Ze zal het kind opvoeden, maar ook weer moeten loslaten. Ze zal hem zien opgroeien tot een man met een missie, een man met een geheel eigen opdracht, een man die zijn eigen weg gaat en zal uitgroeien tot de hoogste dienaar van God en van alle mensen.

Voorbeeld van vertrouwen — Met de weg die zij gaat, is Maria voor ons een voorbeeld van liefde en geloof. De liefde van God beantwoordt zij met haar dienstbaarheid en haar hele vertrouwen stelt zij op God. Hoe onzeker haar toekomst ook is, zij vertrouwt erop dat het goed komt. Hoe onbegrijpelijk haar Zoon Jezus ook is, zij geeft Hem haar vertrouwen, zij steunt Hem, zij volgt Hem, zij gelooft in Hem en zij houdt van Hem.

Verbondenheid — Wij zijn geschapen naar het beeld van God. In verbondenheid met elkaar komen wij tot volle wasdom. Het is niet vreemd dat wij elkaar missen in deze Coronatijd!!  Juist binnen de gemeenschap, ook online, in de relatie tussen mensen is Jezus aanwezig. Daar is zijn Geest werkzaam: de Geest van liefde en verbondenheid. Hij versterkt onze liefde en dienstbaarheid voor elkaar. Hij maakt die liefde vruchtbaar.

Bid je mee? — Kennen jullie het nog, de engel des Heren: het angelus!!! Een prachtig gebed dat ik zelf dagelijks bid. Mooie Bijbelse passages die gaan over dit grote geheim: de menswording van God. In vele kerken wordt om 12.00 uur de kerkklok geluid. Niet om te gaan lunchen, maar een oproep tot gebed: tot het bidden van het angelus. Echt geen ouderwets gebed, integendeel!! Het raakt de wortels van ons christelijke geloof. Misschien een idee om dit weer te gaan bidden.Pastoor Walter Broeders


De Engel des Heren

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
— En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria…

Zie de dienstmaagd des Heren.
— Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet, Maria…

En het Woord is vlees geworden.
— En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria…

Bid voor ons, heilige Moeder van God, 
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel 
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen.
Wij bidden U:
stort uw genade in onze harten, 
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden 
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer. Amen


HERINNERING: ONLINE VIERING VAN BOETE EN VERZOENING (25 MAART)

Op donderdag 25 maart vindt de oecumenische viering van boete en verzoening plaats in de Goede Herderkerk. Aanvang: 19:15 uur (en niet 19:00 uur als eerder gemeld).

Deze dienst wordt alleen online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl of via www.pgleiderdorp.nl (onder vespers). Voorgangers zijn dominee Hester Smits en Leo Koot. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles en organist António Pedrosa. Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


PAASWAKE IN REGIO OOST (3 APRIL)

In de Goede Herderkerk wordt de viering van de Paaswake in verband met het voorduren van de avondklok vervroegd. De viering begint om 19:30 uur (en niet zoals eerder aangekondigd om 21:00 uur). Voorganger is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van zangers van het jongerenmiddenkoor. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat als u belangstelling heeft om de viering bij te wonen. Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar. De viering is tevens online te volgen via kerkdienstgemist.nl

In de Sint Janskerk begint de viering van de Paaswake als eerder aangekondigd om 19:00 uur. Deze is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Voorganger is pater Christ van den Eijnden S.C.J. Met medewerking van zangers van het eigentijds koor.

In de Laurentiuskerk is er geen Paaswakeviering.


NIEUWSBRIEF SINT JAN

Er is een nieuwe aflevering verschenen van de Sint-Jan–nieuwsbrief voor de maand april: nummer 2021/4 (pdf).