Zalig Pasen!

Zalig Pasen wensen wij u en al uw dierbaren.
Dat Gods liefde in onze harten oplicht.
Pasen: een nieuw begin!

Velen parochianen hebben zich in de Veertigdagentijd en de Goede Week ingespannen om onze gemeenschappen zichtbaar en nabij te laten zijn: in de kerkgebouwen en daarbuiten. Hartelijk dank hiervoor!

Pastoraatgroepen en beheercommissies van de parochiekernen in Regio Oost


DE GOEDE WEEK VOLGENS DE BLOEMENGROEP

In de Goede week worden de centrale thema’s in het leven van een mens verbonden en in het licht gezet van het leven van Jezus, het verbond tussen God en de mensen en de levenwekkende Geest.

In alle lijden en verdriet , duisternis en dood kan nieuw leven oplichten in de vorm van dienstbaarheid aan elkaar, en aan de aarde. Een nieuwe weg van verbondenheid met allen. Wat klein is, ligt open om groots en gelukkig te leven.

De bloemengroep van de Goede Herder heeft geprobeerd deze boodschap met de bloemstukken en andere voorwerpen symbolisch weer te geven. Zie ook bijgaande foto-impressie (pdf) — Jeaneke van der Hulst


PAASNUMMER TUSSENBEIDE VERSCHENEN

Deze week verscheen ook het paasnummer van het Rotterdamse bisdomblad Tussenbeide. Inmiddels liggen papieren exemplaren in de kerk om mee te nemen. Maar ook hier digitaal beschikbaar (pdf).