Mededelingen & nieuws (5 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 5 mei 2021.

Beste parochianen,

Tijdens de twee minuten stilte gisterenavond om 20:00 uur bij de dodenherdenking gingen mijn gedachten uit naar een bezoek aan Dachau enige jaren geleden. Daar stierven vele mensen, o.a. pater Titus Brandsma. Al vroeg heeft pater Titus, een karmeliet, gewaarschuwd voor de gevaren van het nazisme, rassenhaat en Jodenvervolging. Hij was de architect van het verbod dat kardinaal De Jong uitvaardigde om NSB advertenties in rooms-katholieke dagbladen op te nemen. In 1941 maakte Titus een rondgang  langs de katholieke dagbladdirecteuren om het verbod toe te lichten. Hiervoor werd hij gearresteerd door de Duitsers. Via een tocht langs de ‘Oranje’-gevangenis in Scheveningen, kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef kwam hij tenslotte in het beruchte concentratiekamp Dachau, in Duitsland terecht.

Heilig — Daar in Dachau werd hij al als een heilige door zijn medegevangenen ervaren. Velen kwamen bij hem om raad en bemoediging. Hij spraak geen kwaad woord over de Duitsers, zelfs niet over zijn beulen. Je moet voor ze bidden. Volhouden, zei hij tegen mensen die het niet meer konden. Titus zag altijd in de ander een glimp van God.  Na enkele weken vol ontberingen en mishandelingen werd hij — hij had al een slechte gezondheid — uitgeput en doodziek in de ziekenboeg van het kamp opgenomen. Na wat medische experimenten maakte een kamparts met een dodelijke injectie daar een einde aan zijn leven.

Geleefde ervaring — In ons christelijk geloof mogen wij vertrouwen op de aanwezigheid van Jezus Christus in ons leven.  Hij is niet dood, Hij is verrezen, Hij gaat ons voor naar Galilea, naar de plaats waar wij als mensen verblijven. Jezus laat ons niet alleen en geeft ons in verbondenheid met Hem de kracht om ons leven te kunnen leven, inhoud te geven en om het leven ook uit te kunnen houden. Daarbij is solidariteit belangrijk, niet vanuit een ideologie, maar vanuit een bron in de mens, God, zelf, zei pater Titus.
Zorg dragen voor elkaar, zelfs voor je vijanden!! Deze theologie kun je gemakkelijk vanaf de preekstoel verkondigen. Weet dan dat die verkondiging altijd stoelt op mensen die geleefd hebben met de ervaring van de verrezen Christus, in goede, maar juist ook in moeilijke tijden: geleefde ervaring!! Liefde maakt altijd vrij. “Blijft in mijn liefde,” zegt Jezus. “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”

In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard, men zegt dat de heiligverklaring door de paus niet lang op zich laat wachten. — Pastoor Walter Broeders.


TITUS BRANDSMA (1881-1942)

Meer weten over pater Titus Brandsma? Bekijk de korte video ‘De moed om te verlangen naar het licht’ (8:57, via YouTube), vervaardigd in opdracht van kerknet.be