Mededelingen & nieuws (26 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 26 mei 2021.

Beste parochianen,

Na het Feest van Pinksteren vieren we het hoogfeest van de Drie-ene God. God doet zich aan ons kennen als Vader, Zoon en Geest. Hij is een Scheppende God die ons deze wereld en alles wat daarin is heeft toevertrouwd opdat wij kunnen leven en gelukkig zijn. Hij is een verlossende Zoon die heeft laten zien dat zijn liefde sterker is dan het lijden en de dood. Hij is de inspirerende Geest die ons leven voltooit en vervult: de liefde die wij ervaren, het geloof en het vertrouwen dat wij koesteren en de hoop van waaruit wij durven leven, worden ons door de Geest geïnspireerd.

Risico — Spreken over God is risicovol. Iedere gelovige die dat probeert, beseft direct hoe beperkt zijn woorden zijn: God overstijgt al ons spreken en denken. Toch verlangen wij er naar om over Hem te spreken omdat Hij ons niet los laat en wie dus over God spreekt, kan dat niet zonder ook over de mens te spreken. Het is ook risicovol, omdat anderen met dat spreken aan de haal kunnen gaan en er hun eigen beelden en gedachten van kunnen maken, zodat er misverstanden komen over God. Daarom blijven we spreken over God omdat we steeds opnieuw duidelijk moeten maken wie God voor ons is: Hij spoort ons aan tot een leven van liefde en mededogen.

Vader — Onze God die wij door onze Schrift en onze Traditie hebben leren kennen, is een God, een Vader die steeds opnieuw zijn mededogen toont. Dat is de rode draad van Genesis tot Openbaring. God toont zijn compassie voor het volk dat in slavernij leeft in Egypte. Gods interventie verandert de geschiedenis van dit eigen volk, dat vervolgens geroepen wordt om dit aan anderen volken te verkondigen en die anderen volken diezelfde kracht van de ene God te leren kennen.

Zoon — In Christus toont God op iedere pagina van het evangelie zijn compassie met de mensen die Jezus ontmoet: zondaars, zieken, zwakken. Allen mogen rekenen op zijn vergevende en genezende liefde. Jezus verandert de levens van mensen die als herboren weer hun weg vervolgen, geraakt door deze compassie van Godswege.

H. Geest — De Heilige Geest spreekt iedere dag tot ons en roept onszelf op tot het mededogen dat we in de schriften tegenkomen. Hij inspireert ons in onze omgang met elkaar en in onze spreken over het goddelijke mededogen. De Geest van God hebben wij ontvangen, die Geest moge ons inspireren door het leven van Jezus God te ervaren in ons bestaan en uit te dragen in de wereld waarin wij leven en werken.

Kruisteken — Telkens als wij het kruisteken maken, worden wij herinnerd wie God is: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


DANKWOORD EM. PASTOOR OLSTHOORN

Leidschendam 26 Mei 2021.

Beste lieve mensen van de “Goede Herder” .

Wat is Pinksteren voor mij toch een bijzondere dag geworden! Allereerst dacht ik terug aan de Menswordingkerk waar we jaarlijks met Pinksteren het parochiefeest vierden. Het begin van de Kerk is ontstaan met Pinksteren na de getuigenis van de apostelen : “laat u dopen”.

Ik mocht nu op deze dag mijn 60-jarig priesterjubileum vieren (wijdingsdag: 27 mei 1961). Met de pastoor van Leidschendam mocht ik de Eucharistie vieren aan het altaar waaraan ik mijn eerste Heilige Mis heb opgedragen (zie foto). Ik weet dat velen van u afgelopen zondag via livestream met mij verbonden waren.

Rond die herdenkingsdag heeft men mij overladen met goede woorden van dankbaarheid. Ik ontving een grote hoeveelheid kaarten en mailtjes vanuit de Goede-Herderparochiekern, met vermelding van fijne herinneringen. Soms werd ik er verlegen en geëmotioneerd van.

Vanmorgen ontving ik een hulde vanuit Leiderdorp/ Zoeterwoude. De grote attentie in de vorm van een verrassende,  bijzondere samenstelling van bloemen in een bijpassende vaas, heeft bij mij in huis een ereplaats gekregen.

Dit zijn mijn woorden van dank. Het spijt me dat ik u persoonlijk geen antwoord kan geven. Ik hoop dat u dit begrijpt. Graag blijf ik in de toekomst op verschillende manieren, met aandacht en gebeden, met u verbonden.

Beste groeten, J. Olsthoorn. 


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (7)

Pinksteren is het feest van de Geest, verbeeld in vuur, in een duif, in de liturgische kleur rood. Het kwam allemaal terug in de aankleding van het priesterkoor in de Goede-Herderkerk afgelopen zondag, tot de kaarsen aan toe. De prachtig geschikte bloemstukken sloten hierbij fraai aan. Dank aan alle ‘bedienaren’ die zorg dragen voor het interieur van ons kerkgebouw!


NIEUWSBRIEF SINT-JAN

De parochiekern van de Sint Jan heeft weer een nieuwe aflevering van de maandelijkse nieuwsbrief gepubliceerd: nr. 6: juni (pdf)

Lees hierin onder meer over: Bijwonen van de vieringen kan weer! – Ziekenboeg – Gerardus- of Mariakalender 2022 bestellen? – Heilig Vormsel.