Mededelingen & nieuws (2 juni)

VANAF 5 JUNI AANTAL ZITPLAATSEN IN KERKEN VERRUIMD NAAR 50

foto Ramon Mangold

Nu de overheid het komend weekend een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen gaat doorvoeren hebben de bisschoppen bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50, op voorwaarde dat kerkgangers anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


EERSTE COMMUNIE-PROJECT

Ruim twee weken geleden zijn, na meer dan een jaar ‘pauze’, de bijeenkomsten voor de Eerste Communie in de Goede Herderkerk weer opgepakt!

De kinderen zijn nog net zo enthousiast als voorheen en zij hebben veel van de voorgaande bijeenkomsten onthouden. We moesten wel even een opfris-voorstelrondje doen, maar daarna was het snel weer als vanouds.

De afgelopen weken hebben zij onder andere het Onze Vader in gebaren geoefend, een mooi Hemelvaart-knutselwerk gemaakt en natuurlijk veel geleerd over de kerk, de Eucharistie, en over de waarde van de Eerste Heilige Communie.  Op 27 juni om 11.00 uur zullen zij dan eindelijk voor het eerst de communie ontvangen; Ian, Iza, Jonny, Lars, Mara, Marc, Maria, Mila, Sara en Stephan.

Komend najaar zullen wij de kinderen uit (dan) groep 4 en groep 5 benaderen om zich aan te melden voor de Communie in mei/juni 2022.

Namens de Eerste Communie werkgroep, Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans – ehcdegoedeherder@hotmail.com


GELOOF EN GODSDIENST IN EEN SECULIERE SAMENLEVING

De Kerk leeft niet meer in een religieuze en christelijke samenleving. Ze zal zich daarom moeten herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren, aldus kardinaal Jozef de Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel in zijn nieuwe boek Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving.

Over die herpositionering denkt de kardinaal vervolgens theologisch na. Enkele citaten:

  • “Daaraan ziet men de vitaliteit van een kerk: niet zozeer aan het aantal dat men nog (!) bereikt, maar wel of iemand die helemaal geïntegreerd is in deze seculiere cultuur geraakt kan worden door de kracht en de schoonheid van het Evangelie.”
  • “Hoe kan de Kerk missionair zijn? Als teken, door haar solidaire levensstijl en door haar stem te laten horen in het ethische en maatschappelijke debat.” 
  • “De ware opdracht van de Kerk is niet de christianisering van de wereld maar meewerken aan het heil van de wereld. Hierin is de Heilige Geest aan het werk en zijn werking strekt zich uit tot ver over de grenzen van de Kerk. In dat besef ligt onze grote vreugde.”

Lees meer (via kerknet.be)