Mededelingen & nieuws (9 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 9 juni 2021.

Beste parochianen,

De kracht van de natuur is sterk. De bloemen groeien door zon en regen en de bomen staan vol in het blad. Bomen zijn tekenen van kracht en oude bomen trotseren de tijd en staan symbool voor de eeuwigheid, omdat zij veel langer kunnen bestaan dan wij mensen. Het geheim van groeikracht is wezenlijk voor de natuur. Jezus spreekt ook in het evangelie van a.s. zondag over die groeikracht. Die groeikracht is het beeld van het Rijk Gods. ‘Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe.’

Herkenbaar — De kerk is ooit een grote stoere boom geweest waar veel mensen in konden nestelen. Zij voelden er geborgenheid en warmte, voldoening en bezinning. In die boom hebben vele mensen generaties lang God ervaren met Zijn liefde, Zijn Geest  en Zijn aanwezigheid. Die boom lijkt kleiner te zijn geworden in deze tijd en steeds minder mensen voelen zich thuis op de takken van onze boom, de Kerk!

Priester — Morgen, 10 juni ben ik 26 jaar priester. Ik ben begonnen in een dorp in het Westland. Iedere vrijdag catechese gegeven op de twee scholen. Later ook in de andere parochies waar ik mocht werken, vele gezinsvieringen gevierd, met grote kinderkoren, 1e communicanten en vormelingen. Vele bruidsparen voorbereid op hun kerkelijk huwelijk en vele kinderen gedoopt! Het lijkt nu allemaal minder en toch…. Soms krijg je nog wel eens een bericht, dat iemand jou dankbaar is voor het bezoekje dat jij jaren geleden hebt gebracht, of voor het gesprek, voor een inspirerende viering of dat ene gebed op dat ene moment.

Opvoeding — Zo kan ik ook ouders voorstellen, die nadenken over de opvoeding van hun kinderen. Klein en weerloos lagen ze in de wieg, ze groeiden op, kregen een relatie en vliegen uit. Je hebt ze geloof en hoop meegeven, met de waarde en normen die daar bij horen. Je moet ze loslaten en je denkt: ik hoop maar dat het allemaal lukt! En dan op onverwachte momenten blijkt wat je je kinderen hebt meegegeven. Je ziet misschien nog meer dan je al hebt meegegeven. Je voelt de groeikracht van de opvoeding door de kracht van Gods Geest. 

Verrassen — Jezus adviseert in het evangelie om net als de boer te zijn. Zaaien en nog eens zaaien, maar durf ook te gaan slapen. Geloof in de groeikracht van de Geest van God. Durf je kind over te laten aan de liefde van God en vertrouw erop dat het goede wat je je kind hebt meegeven vruchten zal voortbrengen. Op zijn eigen tijd, niet op jouw tijd. Doe je ogen dicht, bid om de Geest en ga dan lekker slapen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (8)

Na de zondagochtendviering van 6 juni (een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorging en die bezocht werd door vijftig parochianen) was het aan de Rijndijk prachtig weer.

Aan de achterkant van de Goede Herderkerk genoot men van de zon, van een kopje koffie maar vooral van de mogelijkheid om eindelijk weer eens een praatje met elkaar te maken. Als het volgende zondagen ook goed weer is, zorgen vrijwilligers buiten voor een kopje koffie en u voor een gesprek.