Mededelingen & nieuws (23 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 23 juni 2021.

Beste parochianen,

Morgen is het geboortefeest van Johannes de Doper, 24 juni. Johannes moet hij heten. Het klinkt heel beslist. Het moet. Eerst zijn moeder, daarna nog zijn vader: ‘Hij heet Johannes.’ Er is niets tegen in te brengen. Hoe kwamen ze aan die naam: De engel had het gezegd: ‘Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes zult noemen.’ Waarom zo’n vreemde naam, hij komt ook niet in de familie voor.  Johannes krijgt een opdracht, een opdracht in zijn leven om Gods genade, zijn liefde uit te dragen, met nog een bijzondere opdracht om te wijzen naar de Messias, naar de nieuwe Koning: Hij zal komen.

Profeten — Profeten zijn mensen die spreken namens God. Die de stem van God verwoorden en laten klinken. Die ons duidelijk willen maken waar we God kunnen vinden en welke weg we daarbij moeten gaan. Het zijn bijzondere mensen, die al vanaf de moederschoot bestemd zijn om een teken van heil, maar ook van tegenspraak te zijn. De laatste profeet is Johannes de Doper wiens geboorte wij morgen dus vieren.  Voor zijn geboorte heeft hij reeds een bestemming. Bij zijn vader wekt dat verwondering op. Hij is met stomheid geslagen.  Er staat iets nieuws te gebeuren, de oude profeten zijn tot zwijgen gebracht, een nieuwe profeet is opgestaan.

Genade — De naam Johannes betekent: God is genadig. Dat God genadig is, daarvan getuigt Johannes in zijn prediking. Hij roept mensen op om het beste in zichzelf naar boven te laten komen. Niet langer vast te blijven zitten in onheil en ongenade. Nieuwe wegen gaan. Daar roept hij in de woestijn iedereen toe op. Als een nieuwe Elia leeft hij in de woestijn, roept hij op tot een nieuw begin. Symbolisch laat hij de mensen onderdompelen, weg van alles wat tot slaaf maakt en mensen onderdrukt. Zoals het joodse volk eens door het water heen bevrijd werd uit de onderdrukking in Egypte. Hij roept ze op om God een plek te geven in hun bestaan. God die ons genadig is. Hij wijst (met de wijsvinger, die langer is dan gewoon) naar Jezus.  Hij is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden de wereld. Hij is voor ons mensen gestorven. Hij heeft zijn leven gegeven aan ons en zo is Hij het Licht de wereld. Wie Hem volgt, dwaalt niet rond in duisternis.

Wij — Wij zijn ook gedoopt, maar dan in Jezus Christus. Wij zijn gezalfd met chrisma en behoren Christus toe, wij horen bij het Licht en krijgen de opdracht het Licht te verspreiden om ons heen. Dan zouden wij net als Johannes de Doper ons telkens mogen bezinnen op wie Jezus is en Hem persoonlijk leren kennen, door ons te verdiepen in de Schrift, hem te ontmoeten in gebed en in de sacramenten, in het bijzonder die van de eucharistie. Dan kunnen wij wandelen in Zijn licht en zo een licht zijn voor elkaar  en de uitnodiging goed volbrengen door de Heer gegeven: “Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede werken zien en jullie Vader verheerlijken die in de hemel is.”

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


PODCAST: ONGEKEND THUIS

Roos Tulen maakte een podcastserie met vijf verhalen van Syrische Leidenaren. Hoe zij hun thuis ontvluchten en elders zoeken naar en bouwen aan een nieuw thuis. Een van die verhalen wordt verteld door Baha Nasour, parochiaan in de de Goede-Herderkerk.

Zij vluchtte in 2015 met haar zoon vanuit Aleppo naar Nederland. Met haar man en twee andere kinderen werd zij pas later in Nederland weer herenigd. In aflevering 3 van ‘Ongekend thuis’ vertelt ze over Aleppo, over haar rol als moeder in het AZC en haar liefde voor Leiden.

Beluister de podcast